Районна газета

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

На практиці не рідко бувають ситуації, коли в учасника судового процесу (кримінального провадження) відсутня можливості з`явитися в приміщення суду, у разі, якщо справа розглядається в іншому місці, районі чи області

Для уникнення таких проблем законодавець передбачив можливість брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконфенції.

Проведення судового засідання в режимі відеоконференції допускається у господарському, цивільному, адміністративному та кримінальному процесах.

Відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією в реальному масштабі часу з урахуванням керуючих даних.

Згідно з ч. 7 та ч. 8 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізовувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки.

Тобто на практиці сторона у справі (чи, наприклад, судовий експерт) має направити до суду, що розглядає спір відповідне клопотання про проведення засідання у формі відеоконференції наприклад у зв’язку з неможливістю вибуття у відрядження чи за станом здоров’я, тощо. Суддя розглядає таке клопотання, задовольняє його та постановляє ухвалу, копію якої направляє до суду, який наприклад визначений стороною для проведення відеоконференції. На підставі даної ухвали особа, що заявила подібне клопотання звертається до визначеного суду, їй надається право та можливість використання відповідних технічних пристроїв з метою участі у судовому засіданні.

Основними перевагами проведення судового засідання в режимі відеоконференції:

1) сприяє підвищенню оперативності здійснення судочинства;

2) дотримання строків судового розгляду, як важливого елемента права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;

3) економія коштів учасників процесу,

а отже, зростанню доступності правосуддя та реалізації низки інших важливих завдань, які служать загальній меті ефективного захисту особою порушених прав, свобод та інтересів.

Головний спеціаліст відділу "Білопільське бюро правової допомоги" Аліна Ольховик