Районна газета

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Часто виникають ситуації, для вирішення яких потрібно отримати певну інформацію, яка знаходиться у органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Наприклад, Ви хочете дізнатись, скільки коштів витратили на ремонт доріг у вашому районі у 2016 році. Але найчастіше це викликано потребою реалізації своїх прав, а й інколи і їх захисту

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» вся інформація, якою володіють або яку створили органи влади з процесі своєї діяльності, має бути відкритою та доступною громадянам!

Що таке публічна інформація?

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання органами влади своїх повноважень, обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом. Наприклад, інформація, яка міститься у деклараціях про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру посадових осіб, є публічною.

Ви можете дізнатися наступну інформацію про діяльність органів влади:

- місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, керівників структурних і регіональних підрозділів;

- основні функції структурних і регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- перелік та умови надання послуг;

- форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення та порядок складання тощо.

ВАЖЛИВО! Форма подачі запиту може бути усна та/чи письмова. Оформлені запити надсилають: звичайною поштою, електронною поштою, телефоном, факсом.

 Кому адресувати звернення за доступом до публічної інформації? Звернення адресують розпорядникам інформації: органам державної влади (наприклад, в районні й обласні державні адміністрації та управління і відділи таких адміністрацій), органам місцевого самоврядування (наприклад, в сільські, селищні, міські, районні, обласні ради), тобто органам, які виконують владні управлінські функції.

УВАГА! Якщо запит стосується важливого для Вас питання або в його задоволенні ймовірно можуть відмовити, то його однозначно слід викласти на папері й мати підтвердження, що розпорядник отримав цей запит (щоб мати докази при потребі оскаржити відмову в суді й домогтися надання інформації).

Способи подання запитів:

Надіслати запит поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладеного в конверт (описуючи вкладений запит, необхідно точно сформулювати, щодо чого саме запит надсилається);

Подати запит до розпорядника інформації безпосередньо, залишивши собі його копію, на якій працівником розпорядника проставляється штамп із його найменуванням, датою одержання та підписом посадовця;

Надіслати запит електронною поштою.

Яким може бути запит на інформацію?

Запит на інформацію може бути індивідуальним – поданим особисто від громадянина, або колективним - поданим від групи громадян.

Що має бути написано у запиті?

У запиті громадянин обов'язково пише:

Своє повне прізвище, ім'я, по-батькові.

Поштову адресу або адресу електронної пошти, номер свого телефону, якщо такий є.

В загальному описати інформацію, яку потрібно отримати, або ж вказати назву документу, який необхідно отримати.

Власний підпис і дату звернення (число, місяць, рік)

ВАЖЛИВО! Не варто об'єднувати в одному запиті більше п’яти питань, оскільки це може призвести до продовження строку його розгляду до 20 робочих днів і зменшить ймовірність надання розгорнутої відповіді на кожне питання.

УВАГА! Відповідно до роз'яснення Офісу Уповноваженого з прав людини (основний наглядовий орган у сфері доступу до інформації), оскільки закон не вимагає ідентифікації запитувача, то не потрібно надсилати копії паспорта чи іншого посвідчення особи; ідентифікація особи запитувача є суто його добровільною справою.

В який строк орган влади має відповісти на запит?

Відповідь на запит має бути надана органом влади не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

Чи потрібно платити за надану інформацію?

Інформація на запит надається громадянам безкоштовно. Однак, якщо відповідь на запит передбачає копіювання документів більш як 10 сторінок, громадянин зобов'язаний відшкодувати витрати органу влади чи самоврядування на копіювання та друк.

Що робити, коли відмовлено у наданні інформації?

Ви маєте право оскаржити:

Відмову а задоволенні запиту на інформацію;

Відстрочку задоволення запиту на інформацію;

Ненадання відповіді на запит на інформацію;

Надання неповної або недостовірної інформації;

Несвоєчасне надання інформації;

Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію.

УВАГА! Запити на інформацію потрібно відрізняти від заяв, які подаються громадянами. Громадянин, який хоче просто отримати певну інформацію, повинен подавати не заяву (звернення), а саме запит на інформацію.

Ключовою відмінністю між зверненням та запитом є те, що інформаційний запит - це прохання надати публічну інформацію, якою володіє орган влади (наприклад, копію розпорядження голови облдержадміністрації або рішення сесії міської ради), а під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі прохання надати певні роз'яснення, пропозиції чи зауваження про роботи органів влади, заяви, клопотання, скарги. До того ж, питання щодо подання звернень регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян».

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до Білопільського бюро правової допомоги, за адресою м. Білопілля, вул. Соборна, 53, тел.: 9-10-87.

Начальник відділу

Білопільське бюро правової допомоги                                        А.С. Бовкун