Районна газета

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ У ХАРКОВІ

В період з 29 по З0 вересня 2018 року в м. Xapків вiдбудеться ювiлейний Х Мiжнародний економiчний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» та Великий Слобожанський Ярмарок

За iнформацiєю Xapківської обласної державної адмiнiстрацiї, найбiльший форум Схiдної України став традицiйним мiсцем укладання багатомiльйонних зовнiшньоекономiчних угод, а також договорiв про мiжнародну технiчну та iнституцiйну спiвпрацю.

Biн має незмiнно високий pівень представництва, щорiчно збирає дiловi кола з десяткiв країн cвiтy та користується пiдвищеною увагою з боку керiвництва держави, керiвникiв дипломатичних мiсiй, авторитетних експертiв та громадських дiячiв.

Пiд час ювiлейного форуму будуть обговоренi конкретні проекти та перспективнi можливостi розвитку iнвестицiйної та торговельної спiвпрацi у машинобудуваннi, агросекторi, енергетицi, науково-освітньому комплексi, а також у сферi цифрових технологiй та креативних iндустрiй.

За більш детальною iнформацiєю про захiд звертатись за тел,/факс:

(+38057) 705-10-30, 705-10-34, 715-73-71,715-72-50, 700-55-88 (Колмик Олена Biкторівнa),

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .