Районна газета

СТАН ПІДГОТОВКИ ГОСПОДАРСТВ РАЙОНУ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

Аграрний сектор району є одним із головних наповнювачів бюджетів всіх рівнів. Від ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств залежить соціально-економічний розвиток на селі, створення нових робочих місць, забезпечення продовольчої безпеки регіону

Агропромисловий комплекс Білопільського району налічує - 25 сільськогосподарських підприємств та - 40 фермерських господарств, які обробляють відповідно -71,8 тис. га та -10,2 тис. га ріллі.

Підготовка підприємств району до весняно-польових робіт розпочата із навчання по підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів господарств, які були проведені на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН та Сумського національного аграрного університету, а також компаніями, які займаються поставками насіння, добрив та засобів захисту рослин.

Загальна потреба в коштах на проведення комплексу весняно - польових робіт у 2016 році становить 305 млн. грн. - 3737 грн. на 1 га ріллі. В 2015 затрати на 1 га ріллі були менші на 6 % - 3534 грн. Матеріальні витрати на ВПР, а саме насіння, добрива, засоби захисту, паливно-мастильні матеріали,  запчастини складають -260 млн. грн.(85%). Основним джерелом фінансового забезпечення, як і у минулому році є власні кошти господарств.

Спеціалістами управління агропромислового розвитку спільно з керівниками та спеціалістами господарств опрацьована структура посівних площ, підготовлений робочий план проведення весняно-польових робіт.

Сільгоспвиробники району, як і в минулому році, зосереджують свою увагу на посів конкурентоспроможних та затребуваних на ринку культур: озимої пшениці, кукурудзи, сої та соняшнику. Перехід сільськогосподарського виробництва на ринкові відносини привів до самостійності агроформувань щодо планування своєї господарської діяльності, особливо це стосується аграрних холдингів (ТОВ АФ «Вікторія», ПСП «Слобожанщина-Агро», ПП «Дружба-6», ТОВ «Білопілля-Агро», ТОВ «Білопілля-Агросвіт» та ТОВ «Урожайна «Країна»), які обробляють в районі 76  % ріллі, що знаходиться в користуванні.

У 2016 році, згідно структури, посівна площа сільськогосподарських культур становитиме 80,9 тис. га, з яких 20,9 тис. га – озимі культури, 59,9 тис. га – ярі. В минулому році посіви озимих складали 25,2 тис. га, ярі – 54,7 тис. га, тобто цієї весни маємо додаткове навантаження площею практично 4,5 тис. га. Під урожай цього року було проведено зяблеву оранку на площі  43,0 тис. га, що менше від минулорічного показника на 2,8 тис.га. Структура ярого клину має наступний вигляд: ярі зернові  - 29,3 тис. га, з яких: кукурудза -26,5 тис. га, ячмінь -1,3 тис. га, пшениця – 300 га, овес -200 га, просо – 100 га, гречка – 870 га; технічні культури складають 28,8 тис. га, з яких: 16,5 тис. га – соняшник, 12,3 тис. га – соя, решта 150 га – лікарські та інші технічні. Кормовим культурам у 2016 році відведено 1617 га,  з яких багаторічні трави складають 680 га., кукурудза на силос і зелений корм -700 га, однорічні трави 237 га. Аналіз структури посівних площ показує збільшення площ посіву кукурудзи на зерно на 3,7 тис. га та сої – на 1,5 тис. га за рахунок зменшення озимих, на 300 га планується зменшення посівів соняшнику та ярого ячменю, посівні площі решти культур залишаються практично на рівні минулого  року.

Управлінням агропромислового розвитку постійно проводиться моніторинг стану озимих культур. Внаслідок погодно-кліматичних умов, які склалися цієї зими, на даний час 6,3 тис. га (30,1%) озимих зернових знаходяться в доброму та 14,6 тис. га (69,9%) - в задовільному стані.

За даними інституту сільського господарства Північного сходу НААНУ, моноліти озимої пшениці, відібраної для досліджень, мали добру життєздатність, за результатами відрощування загиблих рослин практично не було, що свідчить про їх хорошу перезимівлю, а запаси продуктивної вологи в ґрунті  станом на 22.02.16 року становили:на глибині 20 см. - 21,6 мм; на глибині 50 см. - 112,6 мм; на глибині 100 см - 191,5 мм.

Підживлення озимих культур в 2016 році було розпочато 18 лютого (у 2015 році – 12 березня).

Підживлення по мерзлоталому ґрунту в цьому році першими в районі розпочали ТОВ АФ «Вікторія», Білопільська філія ДП «Укрліктрави», ТОВ «Урожайна Країна». Решта господарств провели регенеративне підживлення по сухому ґрунту. Станом на 22 березня підживлення проведено на площі 19,2 тис. га (91%).

Також господарства району розпочали внесення мінеральних добрив під майбутні посіви кукурудзи, соняшнику та сої. Так, в ПСП «Слобожанщина-Агро» проведено внесення карбаміду на площу 1210 га під посів кукурудзи.

Загальна потреба в насінні ранніх ярих зернових і зернобобових культур становить 398 тонн, в тому числі: ярої пшениці 57 тонн, ячменю 234 тонни, вівса 34 тонни, проса 3 тонни та гречки 70 тонн. Господарствами засипано 398 тонн насіння, що становить 100 % до потреби. Все насіння є кондиційне І-ІІ репродукції. Також для забезпечення виконання запланованої структури посівних площ необхідно 688 тонн насіння кукурудзи, 83 тонни соняшника та 984 тонни сої. Частиною господарств вже придбано посівний матеріал і зразки направлені в насіннєву лабораторію для перевірки їх на схожість. У великих холдингових компаніях зазначене насіння завозиться перед початком проведення посівних робіт кожної культури окремо.

Оптимальний ріст і розвиток рослин в значній мірі залежить від забезпеченості поживними речовинами, серед яких важливу роль відіграють мінеральні добрива. Забезпеченість мінеральними добривами для проведення весняно - польових робіт, станом на 23.03.2016 року, становить 103 % до потреби, в тому числі: аміачної селітри 101%. Засобами захисту рослин господарства району забезпечені на 100 %.

Щодо забезпеченості господарств паливно-мастильними матеріалами з потреби дизпалива 1040 тонн в наявності є 975 тонн (94%), бензину - 151 тонна в наявності 123 тонни (81%). Робота з придбання продовжується. Ринок світлих нафтопродуктів пропонує на території області широкий вибір операторів з продажу. Оптові ціни станом на 23.03.16 року на дизпаливо становлять від 13,40 грн./літр, бензину -15,9 грн./літр.

Згідно робочого плану на проведення весняно – польових робіт потрібно 325 одиниць тракторів, 135 культиваторів, 144 сівалки в тому числі: 34 для посіву кукурудзи, 55 дискових борін та 3000 зубових борін.

На даний час відремонтовано ґрунтообробну й посівну техніку, яка буде задіяна в польових роботах. Основне навантаження лягає на нові трактори, які придбані за останні п"ять років, але немало залежатиме і від старих агрегатів, які ретельно відремонтовані і готові до роботи. Значна увага в цьому році приділена оновленню машино-тракторного парку сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. З початку року придбано 28 одиниць нової високопродуктивної техніки вітчизняного та іноземного виробництва, з них 7 одиниць тракторів. Загальна сума інвестицій, вкладених в машино-тракторний парк, склала 42,4 млн. грн.

В посівну, як і в інші напружені сільськогосподарські періоди, гостро стоїть кадрове питання. Тому необхідно заздалегідь подбати про укомплектування кадрами, як механізаторів, так і інших працівників, адже сучасна техніка потребує висококваліфікованих навчених кадрів. Згідно проведених розрахунків на весняно - польові роботи для забезпечення змінності в роботі потрібно 422 механізатори. На даний час чисельність працюючих трактористів складає 352 чоловіки (83%). Поповнення механізаторських кадрів буде проводитися за рахунок залучення штатних працівників сільськогосподарських підприємств, які мають професію тракториста-машиніста, а працюють на інших роботах. На польові роботи можуть бути залучені і тимчасово непрацюючі особи, які мають посвідчення і досвід роботи механізатора.

Керівникам та спеціалістам сільськогосподарських підприємств особливу увагу слід звернути на охорону праці та дотримання санітарних норм і правил при проведенні весняно-польових робіт. Перш за все, це інструктажі, навчання, створення безпечних умов праці, проходження працівниками медичних оглядів, отримання дозволів на виконання небезпечних робіт та забезпечення засобами індивідуального захисту.

Наказом по управлінню агропромислового розвитку створено робочу групу по оперативному контролю з підготовки і організації проведення комплексу весняно – польових робіт. Щотижня проводяться засідання, де розглядаються різні питання з організації і проведення комплексу весняно-польових робіт, аналізується стан справ, вносяться пропозиції. Розроблений робочий план, в якому проведені розрахунки по кожному виду робіт, надані рекомендації щодо організації оплати праці, матеріального стимулювання працівників, технічному забезпеченню, а також заходи щодо охорони праці на період проведення весняних польових робіт. Сільгоспвиробникам району спеціалісти управління агропромислового розвитку постійно надають інформацію щодо пропозицій з придбання насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та ПММ.

Ринок матеріально – технічних ресурсів на сьогодні дозволяє в повному обсязі забезпечити їх технологічну потребу для проведення комплексу весняно – польових робіт. Для виходу в поле всі мають на сто відсотків можливість проводити посівну компанію на своїх полях. При сприятливих погодних умовах, за доброї організації праці, комплекс весняно – польових робіт на Білопільщині буде проведено якісно, своєчасно та в стислі агротехнічні терміни.