Районна газета

ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Яким нормативним документом передбачено виплату даної допомоги?

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається відповідно до Закону України від 01.06.2000 № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Кому надається допомога?

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Як отримати виплату?

Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає до Управління соціального захисту населення Білопільської районної державної адміністрації наступні документи:

- заяву;

- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;

- довідка про склад сім’ї;

- декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї;

- довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом  місяця  подано всі необхідні документи на шість місяців. 

У яких випадках допомога не призначається?

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

— працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно - технічної) та вищої освіти протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

— під час вібіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

— особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного(в том числі мобільного) зв’язку тощо в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

— у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

У яких випадках допомога може бути призначена за рішенням комісії?

За наявності обставин, що зазначені вище (тобто умов коли допомога не призначається) державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:

- у складі сім’ї є інвалід;

- у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно - технічної) та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном «гарячої лінії» Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 095 – 196-05-23 або 9-13-33.