Районна газета

ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Управління соціального захисту населення Білопільської райдержадміністрації доводить до відома громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, наказ Міністерства соціальної політики України від 26.07.2017 № 1211 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою»

Фінансування коштів здійснюється через всеукраїнські громадські об`єднання осіб з інвалідністю, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Розподіл бюджетних коштів між громадськими об’єднаннями здійснюється Фондом за погодженням з Міністерства соціальної політики у межах бюджетних призначень на підставі рішення утвореної Фондом робочої групи за участю представників громадських об’єднань. У 2017 році одержувачем коштів є Всеукраїнська громадська організація інвалідів  «Союз Чорнобиль України».

Постраждалий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки (законний представник чи уповноважена ними особа) дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадським об`єднанням або їхнім місцевим (обласним) осередкам заяву для відшкодування витрат на лікування, до якої додаються: копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; консультаційний висновок спеціаліста; документи, що підтверджують оплату витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою; рецепти лікарів (або їхні копії) на придбання ліків оформлені відповідно до вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення; виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого; оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого.

Постраждалі громадяни мають право звертатися із заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.

За більш детальною інформацією можна звертатися на адресу Сумської обласної всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»: вул. Горького, 2, м. Суми та контактні телефони за якими можна отримати консультацію: (067) 443-34-40 (Шумицький Олександр Вікторович).

Марина Терещенко

головний спеціаліст районного управління соціального захисту населення