Районна газета

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА ДО ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 12 – СОЦ ЗА 2017 РІК


1. Білопільський районний територіальний центр соціального обслуговування є однією з основних складових системи соціального обслуговування громадян у районі

Робота колективу була спрямована на виконання Державних стандартів догляду вдома та соціальна адаптація, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністерства соціальної політики України, Департаменту соціального захисту населення, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, обласних та районних програм з питань соціального захисту населення, районного управління соціального захисту населення, розвиток системи соціального обслуговування, підвищення якості наданих послуг, їх адресність, своєчасність надання та наближення до отримувачів, комплексний підхід та розвиток інноваційних моделей у їх наданні.

В порівнянні з минулим роком збільшився відсоток охоплених обслуговуванням громадян (2016р. – 91,6%, у 2017р. – 100,0%), також збільшилася сума коштів, отриманих за надання платних соціальних послуг (2016 р. -128,9 тис. грн., 2017 р.- 141,4 тис. грн..).

1.1.         Білопільський районний територіальний центр соціального обслуговування складається з 3 відділень: відділення соціальної допомоги вдома, на основі якого працюють мультидисциплінарні команди та центр обліку бездомних громадян; відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, при якому функціонує пункт прокату засобів реабілітації, а також надаються транспортні послуги автомобілями територіального центру; відділення денного перебування, на базі якого надається соціально – педагогічна послуга «Університет третього віку».

Всього у 2017 році територіальним центром виявлено 2530 громадян, потребуючих соціального обслуговування. Фактично за рік обслуговано 2530 непрацездатних громадян (1109 – у містах, 1421 – у сільській місцевості).

Відділенням соціальної допомоги вдома за рік виявлено 1324 - потребуючих обслуговування громадян, обслуговано 1324 чол. (436 – по місту, 888 – по селу), з них 1085 – одинокі, 77 – звільнені від оплати за обслуговування рішенням комісії РДА. На платній основі відділенням обслуговано 162 громадян.

За поточний рік одиноким підопічним відділення соціальної допомоги вдома надано 400842 послуг безкоштовно.

На базі відділень соціальної допомоги вдома діє мультидисциплінарна команда (далі - МДК), до складу яких входять фахівці різних служб для комплексного надання послуг. За 2017 рік здійснено 77 виїздів МДК, обслуговано 507 чол., надано 3436 послуг.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (далі - відділення натуральної допомоги) за 2017 рік виявлено 824 громадян, потребуючих обслуговування (517 – по місту, 307 – по селу), фактично обслуговано 1344 осіб, з них 824 - обслуговано виключно цим відділенням. На платній основі відділенням обслуговано 618 громадян.

Адресну натуральну допомогу у відділенні отримали 632 громадян на суму 85,8 тис. грн., у тому числі 598 одиноких громадянина на суму 80,4 тис. грн. Пунктом прокату засобів реабілітації за рік безкоштовно скористалася 106 чол. з числа маломобільних груп населення.

Відділенням денного перебування, на базі якого надається соціально – педагогічна послуга «Університет третього віку», виявлено 382 осіб потребуючих обслуговування, з яких фактично обслуговано 100%, з них на факультетах: культурно – мистецькому – 117 чол., медицини та здорового способу життя - 95 чол., прикладного мистецтва – 110 чол., хорового співу - 60 чол. За звітний період відвідувачам відділення надано 11301 послуги (психологічні, соціально – педагогічні, соціально – медичні, інформаційні), проведено 68 заходів, бесід, лекцій, екскурсій.

Центр обліку бездомних громадян надає послуги з надання натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, промислових товарів, речей б/у. На обліку в ньому перебувало 2 громадянина яким надано натуральну допомогу на суму 0,6 тис. грн. Одну особу даної категорії було направлено до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни.

1.2.         1.3. В 2017 році створення (відкриття) нових, ліквідація, закриття діючих відділень в районному територіальному центрі не проводилося.

1.4. Потреби у створенні стаціонарних відділень для постійного проживання у районі немає (звернення громадян відсутні, дане питання органами влади не ініціювалось). Працівниками територіального центру постійно проводиться робота по виявленню осіб, які потребують тимчасового або постійного перебування у стаціонарних (хоспісних) відділеннях Миколаївської, Улянівської, Річківської лікарнях та Куянівській амбулаторії. За 2017 рік 6 підопічних територіального центру були направлені до хоспісних відділень.

1.5. Відділенням соціальної допомоги вдома за 2017 рік обслуговано найбільшу кількість підопічних по територіальному центру – 1324 чол.. За статусом: ветерани війни, члени сімей загиблих - 462 чол., (у тому числі 20 чол. –інваліди війни), діти війни – 513 чол., інші категорії – 349 чол. Це найбільш вразливі верстви населення, які за станом здоров'я, через значний похилий вік та одиноке проживання потребують постійного соціально – побутового обслуговування соціальними робітниками вдома.

1.6. В 2017 році продовжується впровадження надання нових послуг (психологічних, соціально – педагогічних, інформаційних) в роботі «Університету третього віку» при відділенні денного перебування. На заняттях відвідувачі отримують нові знання та навички, знайомляться з новітніми технологіями, розвивають творчі та розумові здібності, вчаться здоровому способу життя, займаються у спортивно – оздоровчому клубі, відвідують з екскурсіями визначні та релігійні  місця України, тощо.

В 2017 році робота територіального центру була націлена на продовження мультидисциплінарного підходу до надання соціально – побутових послуг населенню. Його метою є максимальне наближення соціальних послуг до населення і комплексний підхід до обслуговування. До складу МДК входять 6 - 7 фахівців з різних профілів: завідувачі відділень та їх заступники, соціальні працівники, соціальні робітники, робітник з комплексного обслуговування будинків, перукар, медичний працівник, співробітники МНС, газової служби, представники сільських рад, волонтери, тощо. Обслуговування відбувається одночасно у одного або декількох підопічних, що дозволяє підвищити якість та інтенсивність обслуговування.

1.7           В поточному році підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників територіального центру у сфері соціального захисту не проводилася. Працівників територіального центру, які б навчалися в навчальних закладах різного рівня акредитації не має.

1.8           У 2017 році не проводилася атестація соціальних працівників, на І квартал 2018 року запланована атестація 5 соціальних працівників на відповідність займаній посаді.

1.9           Положення та штатний розпис територіального центру від кореговано до нині діючих постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства соціальної політики України та затверджено розпорядженнями голови Білопільської районної державної адміністрації  № 136-ОД від 18.03.2016 р., «Про затвердження положення про Білопільський районний територіальний центр соціального обслуговування» та № 378-ОД від 10.10.2016 р. «Про затвердження структури Білопільського районного територіального центру соціального обслуговування».

1.10      На зміцнення матеріально – технічної бази територіального центру в 2017 році було витрачено 165,7 тис. грн. з місцевого бюджету. Кошти були витрачені на ремонт відділення денного перебування та перукарні (41,3 тис. грн.), придбання комп’ютерної техніки (2 шт./13,1 тис. грн.), засобів реабілітації (20 тис. грн.,) придбання велосипедів (8 шт./ 20,0 тис. грн.), сумок для соціальних робітників (150 шт./0,8 тис. грн.), запчастин до автомобіля, офісних меблів та побутової техніки, картриджів до комп’ютерів, електротоварів та спецодягу для соціальних робітників та інше. (70,5 тис. грн..) Загалом, матеріально – технічна база територіального центру є задовільною. На даний час велосипедами забезпечено 87 штатних соціальних робітників (100%).

На задоволення нагальних потреб у 2018 році територіальному центру необхідно 76 тис. грн. (на поточний ремонт приміщення відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, придбання меблів, перукарського інвентарю, вогнегасників, приладів безперебійного функціонування комп’ютерної техніки, збільшення потужності електросистеми.

1.11      Протягом 2017 року було заслухано інформації про діяльність територіального центру на колегіях районної державної адміністрації та апаратних нарадах при голові РДА:

- «Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2016 рік» (нарада 08.02.2017 р.);

- «Звіт про роботу районного територіального центру соціального обслуговування за 2016 рік та перспективи роботи на 2017 р». (нарада 07.03.2017р.);

- «Інформація про стан обслуговування молодих інвалідів у територіальному центрі соціального обслуговування» (засідання колегії Білопільської РДА 27.04.2017р.);

- «Інформація про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років Білопільського районного територіального центру» ( нарада 12.09.2017 р.);

- «Інформація про роботу з громадянами, які мають інвалідність» (засідання колегії Білопільської РДА 20.09.2017р.);

- «Інформація про роботу з громадянами, які мають інвалідність» (нарада 22.11.2017р.);

- «Круглі столи» з представниками органів місцевого самоврядування, соціального захисту, районних організацій ветеранів та інвалідів (04.05.2017р., 21.08.2017р., 29.09.2017р., 29.11.2017 р.).

- Семінар – нарада працівників територіального центру з запрошенням керівників району та представників управління соціального захисту населення за підсумками роботи установи за І півріччя 2017 року та перспективи роботи на ІІ половину 2017 року. (21.06.2017 р.);

- Семінарські заняття у територіальному центрі (було проведено 16 занять): з соціальними працівниками (щокварталу, згідно графіку) та соціальними робітниками (щомісяця), на яких обговорювали питання якісного надання соціально-побутових послуг, підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

1.12. Формування територіальним центром електронної та паперової баз даних щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснено стовідсотково.

Стан запровадження Державних стандартів (переглянуто договорів у відсотках).

№ з/п

Назва Державного стандарту

Чисельність обслужених осіб

Запроваджено ведення справ відповідно до вимог стандартів у відсотках, %

1.

Державний стандарт догляду вдома

1324

100

2.

Державний стандарт стаціонарного догляду

 

 

3.

Державний стандарт соціальної адаптації

382

100

4.

Державний стандарт денного догляду

-

-

6.

Державний стандарт консультування,

-

-

6.

Державний стандарт соціальної профілактики

-

-

7.

Державний стандарт паліативного догляду

-

-

2. Пропозиції щодо пріоритетних напрямів удосконалення діяльності територіального центру:

- розвивати інноваційні моделі соціальної роботи («Університет третього віку», МДК);

- залучати до співпраці якомога більше громадських, релігійних організацій з метою надання ними благодійної спонсорської та волонтерської допомоги підопічним територіального центру;

- вивчати досвід колег у межах області та країни з метою удосконалення роботи територіального центру.

Суттєвим недоліком системи соціального обслуговування є недостатнє її фінансування. З цієї причини навантаження соціальних робітників перевищує встановлену норму (село - при нормі 6 чол. – складає 11 підопічних; місто – при нормі 10 – складає 11,5 підопічних), а це значно скорочує час на обслуговування кожного підопічного.

У 2017 році працівниками територіального центру опубліковано 22 статей щодо роботи установи у районній газеті «Білопільщина», а також 4 матеріали пролунали на радіоканалі « Вир».

Фактична чисельність соціальних робітників територіального центру – 87 осіб.

Чисельність громадян похилого віку, які знаходилися на обслуговуванні у терцентрі, структурному підрозділі ОТГ і зняті з обслуговування упродовж 2017 року, а саме:

Разом:

із них у відділеннях:

158 осіб (із них по причині смерті 92 осіб)

- соціальної допомоги вдома

155 осіб (із них по причині смерті 90 осіб)

- стаціонарного догляду

_____осіб (із них по причині смерті ____ осіб)

- соціальної адаптації

3 осіб (із них по причині смерті 2 осіб)

- денного перебування

_____осіб (із них по причині смерті ____ осіб)

 

Директор територіального центру                                                       Н.В. Циганок

                                                                                                                                        Додаток 4

Інформація

за підсумками роботи установ соціального захисту населення за 2017 рік

з/п

Показники роботи

Кіль-кість відді-лень

Станом на 01.01.18

1.

Зазначити загальну кількість адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складурайону, ОТГ

x

28

Зазначити кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких виявлені потребуючі соціальної допомоги вдома

х

28

Зазначити кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких організована робота соціальної допомоги вдома

х

28

2.

Вказати загальну кількість відділень в структурі територіального центру, структурного підрозділу ОТГ

 із них:

 

3

- соціальної допомоги вдома

 

1

- соціальної адаптації

 

-

- денного перебування

 

1

- стаціонарне для постійного або тимчасового проживання

 

-

- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

 

1

Інші (зазначити, вказати повну їх назву за положенням про установу)

-

 

-

3.

Вказати загальну чисельність виявлених непрацездатних громадян, котрі потребують різних видів соціального обслуговування в територіальному центрі, структурному підрозділі ОТГ, осіб

3

2530

- із них у відділеннях соціальної допомоги вдома, осіб

1

1370

 

Вказати чисельність виявлених одиноких непрацездатних громадян, котрі потребують обслуговування в територіальному центрі, структурному підрозділі ОТГ, осіб

3

1672

- із них у відділеннях соціальної допомоги вдома, осіб

1

1087

4.

Вказати загальну чисельність непрацездатних громадян, котрі у звітному періоді отримали різні види соціального обслуговування в територіальному центрі, структурному підрозділі ОТГ, осіб

3

2530

- із них у відділеннях соціальної допомоги вдома, осіб

1

1324

Вказати чисельність одиноких непрацездатних громадян, котрі отримали обслуговування в територіальному центрі, структурному підрозділі ОТГ, осіб

3

 

1672

- із них у відділеннях соціальної допомоги вдома, осіб

1

1085

5.

Вказати чисельність непрацездатних громадян, котрі отримали обслуговування в територіальному центрі, структурному підрозділі ОТГ на платних умовах, осіб

3

780

Сума коштів, отриманих за платне обслуговування, тис. грн.

 

141,4

Зазначити по видам наданих послуг:

 

 

- прання білизни, тис. грн.

2

1,7

- оформлення документів, тис. грн.

-

-

- оплата комунальних послуг, тис. грн.

1

5,0

- придбання, доставка продуктів, ліків, тис. грн.

1

40,5

- санітарно-гігієнічні послуги, тис. грн.

2

1,0

- ведення домашнього господарства, тис. грн.

2

29,4

- допомога в обробітку присадибної ділянки, тис. грн.

-

-

- послуги швачки, тис. грн.

-

-

- пошив та ремонт одягу, тис. грн.

1

0,05

- послуги взуттьовика, тис. грн.

-

-

- ремонтні роботи, тис. грн.

-

-

- організація харчування, тис. грн.

-

-

- супровід до лікаря, тис. грн.

-

-

- транспортні, тис. грн.

-

-

- купівля періодичної преси, тис. грн.

-

-

- доставка біологічних речовин у лабораторії, тис. грн.

-

-

- доставка натуроплати за здавання в оренду земельного паю, тис. грн.

-

-

- приготування їжі, тис. грн.

1

2,8

Соціально-побутові послуги, тис. грн. (Перукарські )

1

60,9

6.

Вказати чисельність осіб, які звільнені від плати за обслуговування, осіб

1

77

7.

Вказати чисельність осіб, які отримали соціальні послуги із встановленням диференційованої плати, осіб:

- (вказати назву відділення)

-

-

8.

Запроваджено надання платних соціальних послуг (так, ні)

х

так

9.

Кількість осіб, які отримали адресну грошову допомогу у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги терцентру, структурного підрозділу ОТГ, осіб

-

-

- у тому числі одиноких непрацездатних громадян, осіб

-

-

На загальну суму, всього, тис. грн.

-

-

- у тому числі одиноких непрацездатних громадян,

тис. грн.

-

-

10.

Кількість осіб, які отримали адресну натуральну допомогу у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги терцентру, структурному підрозділі ОТГ, осіб

667

85,8

- у тому числі одиноких непрацездатних громадян, осіб

598

448

На загальну суму, всього, тис. грн.

 

85,80

- у тому числі одиноких непрацездатних громадян,

тис. грн.

 

80,40

11.

Всього використано коштів на зміцнення у 2017 році матеріально-технічної бази терцентрів, структурних підрозділів ОТГ, (всього), тис. грн.

х

 

165,7

у тому числі (тис. грн.):

 

 

із місцевого бюджету, тис. грн.

х

165,7

Спонсорської/благодійної допомоги, тис. грн.

х

-

12.

Кошти витрачені на :

 

 

- проведення ремонтних робіт , тис. грн.

х

41,3

- придбання комп’ютерної  техніки, одиниць/тис. грн.

х

2/13,1

- придбання велосипедів, одиниць/тис. грн.

х

8/20,0

- придбання сумок для соціальних працівників,

одиниць/тис. грн.

х

150шт./0,8тис.грн

-          інше ( засоби реабілітації, запчастини до автомобіля, електротовари, офісні меблі, телевізор, холодильник, картриджі,  спецодяг для соціальних робітників

х

90,5

13.

Фактична чисельність соціальних робітників, чол.

х

87

- із них забезпечених велосипедами, чол.

х

87

Придбано велосипедів у 2017 році, одиниць

 

8

14.

Чисельність безробітних, які брали участь в оплачуваних громадських роботах в територіальних центрах, структурних підрозділах ОТГ у 2017 році,

всього чол.

х

 

 

-

-          безробітні виконували наступні роботи:

 

х

-

Територіальному центру, структурному підрозділі ОТГ перераховані кошти всього в сумі, тис. грн., із них:

-          на оплату заробітної плати;

-          нарахування на неї.

х

 

-

 

 

15.

Вказати кількість сільських та селищних центрів (за наявності)

-

-

Прийнято осіб з різних питань, осіб

-

-

16.

Інформація про діяльність «Університету третього віку», всього, осіб :

із них інформація по факультетам:

- прикладне мистецтво

- здоровий спосіб життя

- культурно-масовий 

- хоровий спів

 

 

382

 

110

95

117

60

17.

Проведено виїздів мультидисциплінарних команд

Надано:

соціальних послуг (кількість)

особам (чисельність)

 

77

 

3436

507

18.

Інформація про діяльність пунктів прокату

 

 

- у складі відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

 

 

- загальна кількість технічних засобів, одиниць

 

124

- загальна чисельність осіб, які скористалися послугами пункту прокату, осіб

 

106

19.

Інформація про діяльність центрів обліку бездомних осіб

 

 

- у складі відділення соціальної допомоги вдома

 

 

- загальна чисельність осіб, які скористалися послугами відділення, осіб

 

2

- надана натуральна допомога у вигляді продуктів харчування та речей б/у на загальну суму 0,6 тис. грн.

 

 

Також необхідно надати інформацію щодо надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю:

20.

Назва показника:

Чисельність осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,  які отримали реабілітаційні послуги, осіб

Кількість проведених людино-днів за

2017 рік у (відділеннях)

Вказати чисельність осіб та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги:

-

 

-

- у відділеннях соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що діють в структурі територіальних центрів, структурних підрозділів ОТГ

-

-

           

 

Директор територіального центру                                                                                   Н.В. Циганок

Лобкін 7-13-92