Районна газета

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ СІМ’ЯМ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ОСОБИ, ЯКІ ДОСЯГЛИ 14-РІЧНОГО ВІКУ

Пунктом 8 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, передбачено, що для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14- річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування

Відсутність необхідних даних у файлі – запиті (паспортні дані, ідентифікаційний номер) унеможливлює отримання від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України інформації про доходи 14 – річних осіб і, як наслідок, проведення розрахунку субсидії домогосподарствам, у складі яких є такі особи.

Згідно з ч.2 статті 21 закону «Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Так як розрахунок субсидії проводиться враховуючі доходи, які отримані від Державної фіскальної служби України, то для осіб, які досягли 14 років необхідно донести паспортні дані та ідентифікаційний номер до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, каб.7.

З 1 травня 2018 року, у разі не надання паспортних даних та ідентифікаційного коду дітей, які досягли 14 років, субсидія на наступний період призначена не буде.