Районна газета

ВІДБУВСЯ ВИЇЗД «МОБІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ОФІСУ» ДО ШКУРАТІВСЬКОЇ І СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД ТА СУПРУНІВСЬКОГО СТАРОСТАТУ

Мета проведення заходу:

- забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики соціального захисту населення;

- суттєве покращення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування за місцем проживання;

- підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, які передбачені діючим законодавством;

- сприяння ефективному «зворотному зв’язку» органів соціального захисту з населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб

Участь у роботі «мобільного офісу» взяли представники управління соціального захисту населення та служби у справах дітей Білопільської районної державної адміністрації, районного територіального центру соціального обслуговування і Білопільського бюро правової допомоги.

ПРО ЗМІНУ НОМЕРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ «ГАРЯЧОЇ» ЛІНІЇ

Громадська організація «Ла Страда-Україна» - одна з провідних неурядових організацій України у сфері захисту прав жінок та дітей

Діяльність організації направлена на запобігання торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, впровадження тендерної рівності та вдосконалення системи захисту прав та інтересів дитини.

НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ЗА ПРОХОДЖЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ МЕТОДОМ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ

З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та забезпечення необхідним медичним обстеженням, згідно Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки, передбачено надання адресної грошової допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) за проходження магнітно-резонансної томографії (МРТ)

Компенсація надається за рахунок коштів обласного бюджету учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, які пройшли обстеження методом МРТ у розмірі 100% фактичної вартості проведеного дослідження.

АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Насилля в родині руйнує фундамент безпеки самої сім'ї, а також і суспільства. Воно набуває багатьох форм та занадто часто суспільство заплющує на нього очі. Водночас саме проблема насильства в сім'ї тісно пов'язана із такими явищами, як бездоглядність і безпритульність дітей, зростання кількості розлучень, формування насильницького менталітету нації, жебракування, втрати загальнолюдських цінностей любові і взаєморозуміння, рівня злочинності

Щоб зупинити насильство у сім’ї необхідна консолідація зусиль урядів, парламентів, місцевих структур та громадськості.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

РІВНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК В УСІХ СФЕРАХ ЖИТТЯ

Сьогодні в Україні багато прав жінок вже закріплені на законодавчому рівні, проте можливості жінок для повноцінної самореалізації в суспільстві все ще залишають бажати кращого

Особливо це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей просування сходами професійного чи фінансового успіху. Свідченням глибокої ґендерної нерівності в країні є відсутність рівноваги між жінками і чоловіками і у політичній сфері.

НОВІ ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

13.09.2017 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою передбачено:

- підвищення розміру щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг для осіб з інвалідністю І групи і дітей з інвалідністю (130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;) та ІІ груп (115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;) із числа внутрішньо переміщених;

18 ЖОВТНЯ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

18 жовтня 2007 року з ініціативи Європейського Парламенту був започаткований Європейський день боротьби з торгівлею людьми як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, небайдужості громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні

Боротьба з торгівлею людьми визначена одним з пріоритетних напрямків роботи Уряду України у сфері захисту прав людини.

ВИРОБНИЧА ТРАВМА. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО КОМПЕНСАЦІЙ ПОСТРАЖДАЛОМУ

Основний закон Держави — Конституція України — статтею 43 гарантує кожному право на працю. Цією ж статтею Конституція визначає, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці

Кодекс законів про працю України статтею 153 визначає,що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. 

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ!

Ще раз нагадуємо, що відповідно до пункту 20 Положення про порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надання раніше призначеної субсидії припиняється за поданням підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, якщо не сплачується вартість фактично спожитої послуги з урахуванням призначеної субсидії (без попередження) з місяця, в якому надійшло таке подання

Подальше отримання субсидії можливе при зверненні до Управління соціального захисту населення з заявою, декларацією та довідкою про відсутність заборгованості.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Державне управління в Україні характеризується відсутністю гендерної рівності, 76 % працівників це жінки і тільки 24 % - чоловіки

Сьогодні в Україні очевидними є фактори забезпечення переваг, які мають чоловіки під час входження у владні структури. Чоловік вважається стабільнішим працівником, ніж жінка, яка вважається «невигідною» для організації: адже вона більше часу приділяє сім’ї, бере декретну відпустку тощо. 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ ПРО АТЕСТАЦІЮ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, то до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця – на підтвердження цього права

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника та основним документом, що підтверджує стаж роботи.

ЗМІНИ В ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Кабінет Міністрів України змінив Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.091992 № 442, такі зміни сталися відповідно до постанови  Уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» від 05.10.2016 № 741

Відповідно до внесених змін, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на п'ять років.  

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ: ХТО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КОМІСІЇ?

Держпраці у листі від 07.02.2017 р. №1290/4.3/4.6-ДП-17 зазначила, що здійснення організаційного, методичного керівництва і контролю за проведенням роботи на всіх етапах, складання переліку робочих місць, що підлягають атестації, визначення обсягів досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, організація цих досліджень покладається на атестаційну комісію

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п'ять років.