Районна газета

КОРИСНО ДЛЯ ДОНОРІВ. ЇХ ПРАВА ТА ПІЛЬГИ

Всесвітній день донора крові - міжнародний день, який щорічно відзначається 14 червня

Донорство  крові  та  її  компонентів  -  це добровільний    акт волевиявлення  людини,  що  полягає  у  даванні  крові або її компонентів для подальшого  безпосереднього  використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів  або використання у наукових дослідженнях.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

За особистим визначенням донора здавання крові або її компонентів може здійснюватися безоплатно або з оплатою, порядок якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Медичне обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів і видача довідок про стан його здоров'я здійснюються безплатно.

На випадок зараження донора інфекційними хворобами або виникнення у нього інших хвороб чи розладу здоров'я у зв'язку з виконанням донорської функції донор підлягає обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови такого страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

В день давання крові або її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.

Після кожного дня давання крові та її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі  дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

У разі здавання крові чи її  компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові або її компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

В день давання крові чи  її компонентів донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров'я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров'я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

Почесні донори України мають окремі пільги, статус почесного донора дає додаткові бонуси. Отримати цей статус почесного донора можуть громадяни, які здавали максимально допустиму дозу крові на некомерційній основі 40 і більше разів.

– безкоштовне і позачергове протезування зубів у державних стоматологічних клініках;

– пільгове придбання ліків (зі знижкою 50%);

– право на безкоштовні ортопедичні протези;

– збільшення пенсії (10% від мінімально встановленої пенсії);

– кредит на будівництво житла на пільгових умовах.

У разі навмисного приховування інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров'я особою, яка виявила бажання стати донором, якщо її дії спричинили або могли спричинити шкоду здоров'ю реципієнтів, яким перелито взяті від донора кров, її компоненти чи виготовлені з них препарати, така особа притягається до адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності, встановленої законодавством.