Районна газета

ТАЄМНИЦЯ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я.

У нашій країні склалась ситуація, коли люди не довіряють одне одному, що призводить до паніки та погіршення взаємовідносин між людьми.

Медична таємниця – це не приховування інформації від пацієнта. Навпаки – пацієнт має право знати про всі аспекти своєї хвороби, варіанти лікування, можливі ризики тощо. Медична таємниця – це збереження в таємниці від інших людей відомостей, які за правом належать лише конкретному пацієнтові.

Деталізовану інформацію про стан вашого здоров’я (діагноз і методи лікування) не мають права вимагати за місцем роботи чи навчання. Стаття 286 Цивільного кодексу України гарантує право на таємницю про стан здоров’я. Зокрема у статті зазначено, що:

- фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні;

- забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи;

- фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел.

Крім пацієнта, право на отримання достовірної інформації про стан його здоров’я мають батьки (усиновлювачі), опікуни або піклувальники.

Відповідно до пункту 3.6 Розділу 3 «Етичного кодексу лікаря України» медична інформація про пацієнта може бути розголошена:

- у разі письмової згоди самого пацієнта;

- у випадку мотивованої вимоги органів дізнання, слідства, прокуратури і суду, Держпродспоживслужби;

- якщо зберігання таємниці істотно загрожує здоров'ю і життю пацієнта і/або/інших осіб (небезпечні інфекційні захворювання);

- у випадку залучення до лікування інших спеціалістів, для яких ця інформація є професійно необхідною.

Беручи до уваги вищезазначене, не варто забувати про те, що громадяни своїми діями чи бездіяльністю можуть зашкодити оточуючим, тому потрібно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, та введених владними органами указів і при поганому самопочутті варто звернутись до сімейного лікаря.

Слід пам’ятати, що фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.