Районна газета

АЛІМЕНТНИЙ ДОГОВІР

Бажаєте отримувати аліменти, але не хочете йти до суду? Є інший варіант вирішення спору щодо утримання спільних дітей - укладення "аліментного договору" або договору між батьками про сплату аліментів на дитину.

Скористатися цим інструментом можна лише в тому випадку, коли батьки здатні дійти згоди з кожного пункту договору. Сторони можуть передбачити в ньому будь-які положення щодо забезпечення та виховання дитини, які чітко не регулюються законодавством, але вимагають обов’язкового узгодження батьків.

Сімейним кодексом України передбачено такі договірні відносини щодо сплати аліментів:

- шлюбний договір. Відповідно до статті 93 Сімейного кодексу України шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

- договір про сплату аліментів на дитину. Згідно зі статтею 189 Сімейного кодексу України батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.

Різниця між вказаними договорами може стосуватися не їх змісту, а конкретних умов, за яких договори укладаються. Так, якщо договір укладає подружжя, яке за спільною заявою хоче розірвати свій шлюб, то сторони керуються частиною другою статті 109 Сімейного кодексу України. Зокрема у статті зазначено, що договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Якщо мова йде про батьків дитини, які ніколи не перебували у шлюбі, або навпаки, перебувають у шлюбі і не бажають його розривати, то ці особи при укладені договору звертаються до статті 189 Сімейного кодексу України.

Подружжя або особи, які реєструють шлюб, можуть включити положення про сплату аліментів у свій шлюбний договір (стаття 93 Сімейного кодексу України).

Договір про сплату аліментів - це договір, який визначає розмір та строки виплати аліментів на утримання дитини. Укладається письмово та посвідчується нотаріально.

Встановлення розміру аліментів у договорі:

-                визначається за домовленістю між батьками;

-                розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для гармонійного розвитку дитини;

-                не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Переваги договору :

-                визначення розміру аліментів за взаємною згодою;

-                спрощений (позасудовий) спосіб стягнення заборгованості (у разі невиконання умов договору аліменти можуть стягуватись примусово за виконавчим написом нотаріуса).

Додаткові умови які можуть бути передбачені договором:

-                в договорі може окремо встановлюватись порядок стягнення додаткових витрат на утримання дитини;

-                погашення заборгованості за минулий час;

-                засоби забезпечення виконання зобов'язань (наприклад, сплата неустойки).

До договору можуть бути включені положення про зміну його умов або про його припинення.

Зміна розміру аліментів, а отже, і зміна договору можлива у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них (батьків) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом (ст. 192 Сімейного кодексу України). Припинення договору можливе у зв'язку з укладенням батьками договору про припинення права на аліменти на дитину, переданням права власності на нерухоме майно відповідно до правил, встановлених статтею 190 Сімейного кодексу України, а також у зв'язку з закінченням строку дії договору або досягненням дитиною повноліття.

Зміни до договору між батьками про сплату аліментів на дитину можуть вноситися протягом усього часу його існування, шляхом укладання відповідної угоди, яка має обов'язково нотаріально посвідчуватись.

При нотаріальному посвідченні договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1% від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп.«д» п. 3 ст. 3 Декрету).

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.