Районна газета

ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ДОНОРІВ КРОВІ

Останніми роками значного розвитку здобула сфера донорства в Україні. У зв’язку з цим, у багатьох працівників-донорів та роботодавців, у яких працівники займаються здаванням крові, виникає логічне запитання щодо обсягу та можливості законодавчого забезпечення їх трудових гарантій у виробничому процесі.

Якщо працівник здає кров, кадровик не залишиться осторонь. По-перше, це соціально важлива справа, а добрі справи заслуговують на підтримку. По-друге, закон зобов’язує роботодавця забезпечити донору п’ять гарантій.

Тож по-перше, безперешкодно відпускайте з роботи у дні медобстеження та здавання крові, не заважайте працівнику. Якщо отримали заяву із проханням відпустити з роботи для медобстеження чи здавання крові — задовольніть її. Це обов’язок роботодавця. Чи можна відмовити? У виняткових випадках — так. Роботодавець має право відмовити, якщо відсутність донора на робочому місці може спричинити: загрозу життю чи здоров’ю людей; невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку; суттєву матеріальну шкоду; інші тяжкі наслідки. Якщо відмовляєте — обґрунтуйте!

Увільняйте від роботи зі збереженням середнього заробітку

Роботодавець увільняє від роботи працівника, який є або виявив бажання стати донором, у день медичного обстеження і в день здавання крові. Зберігайте за ці дні середній заробіток. Це обов’язок підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Донор зобов’язаний повідомити роботодавця про свій намір заявою. На підставі заяви видайте наказ про увільнення від роботи. Роботодавець зобов’язаний надати день відпочинку зі збереженням середнього заробітку безпосередньо після кожного дня здавання крові. За бажанням працівника цей день приєднуйте до щорічної відпустки . Додатковий день відпочинку надавайте і в разі, якщо працівник здає кров у вихідні, святкові та неробочі дні. Оформте надання додаткового дня відпочинку наказом. Оплачуйте лікарняний у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу.

Донор має право на оплату лікарняного у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від того, скільки років страхового стажу він заробив. Ця пільга діє упродовж року після здавання крові. Але є умова — донор здавав кров чи її компоненти безоплатно, а їх сумарна кількість за рік — не менше двох разових максимально допустимих доз. Якщо після здавання крові пройшло більше року, оплачуйте лікарняний залежно від страхового стажу. Коли заповнюєте листок непрацездатності донору, допишіть від руки слово «Донор» та підкресліть його.

 

Продовжуйте відпустку, під час якої працівник здав кров

Продовжте відпустку на два дні, якщо донор надав документи про здавання крові до її закінчення. Якщо отримали підтвердні документи після закінчення відпустки — працівник має право тільки на один додатковий день відпочинку. Якщо працівник здав кров під час щорічної відпустки, її продовжують на відповідну кількість днів та надають додатковий день відпочинку за кожний день здавання крові.

Наприклад, якщо працівник один раз здав кров під час щорічної відпустки, її продовжують на два дні. Почесні донори мають право на відпустку у зручний для них час.