Районна газета

ПРАВО НА ОСВІТУ

Освіта – це визначне явище людської цивілізації, спрямоване на встановлення справедливого та гуманного суспільства. Від неї багато в чому залежить, яким буде наше суспільство завтра та як буде жити далі.

В Конституції України закріплено, що кожен має право на освіту. Відповідно до положень статті 53 Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України “Про освіту” кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та відповідними законами України.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Забезпечення права безпосередньо на безоплатну освіту гарантується Законом України “Про освіту”. Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України “Про освіту” Держава забезпечує безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти.

Основними формами здобуття освіти є:

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);

дуальна (це коли студенти поєднують навчання та практику/стажування на підприємстві).

На сьогоднішній день освіта має свою структуру, рівні та стандарти. Останні розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій, яка затверджена Кабінетом Міністрів України ще в листопаді 2011 року. Освіта має законодавчо-закріплений перелік учасників освітнього процесу, які в свою чергу мають свої права та обов’язки. Також, в Україні для управління освітою створюються система державних органів управління і органи громадського самоврядування.

Вищезазначені конституційні норми є нормами прямої дії. Тобто, якщо Ваше право на освіту порушується – Ви маєте право на звернення до суду для захисту Ваших законних прав та інтересів.

Хочете бути успішними — вчіться!

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до Білопільського бюро правової допомоги за адресою:

м. Білопілля, вул. Соборна, 53, тел. (05443) 9-10-87