Районна газета

РОБОТА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ У 2016 РОЦІ

Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2016 рік заслухано на апаратній нараді, яку провів голова Білопільської районної державної адміністрації Володимир ВЕРЕЩАГІН

Як зазначила начальник відділу Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО у 2016 році робота відділу ведення Державного реєстру виборців була направлена на проведення періодичного поновлення та уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, підготовку списків виборців для проведення місцевих виборів.

Всього від суб’єктів подання відділом отримано 96 відомостей, до яких включено 3993 виборця. Всі відомості опрацьовані, до Реєстру  внесені відповідні зміни.

З метою забезпечення достовірності відомостей Державного реєстру виборців проводилось уточнення персональних даних виборців. Спільно з відповідальними особами Горобівської, Бобрицької, Верхосульської Іскрисківщинської, Коршачинської, Марківської, Луциківської, Ободівської, Павлівської, Річківської, Рижівської, Супрунівської, Товстянської, Тучненської сільських та Миколаївської селищної рад здійснювалась перевірка відомостей про виборців, внесених до Реєстру, на відповідність відомостям, внесеним до погосподарських книг зазначених місцевих рад. Перевіркою охоплено 70 населених пунктів, в яких зареєстровано 12184 виборця. За результатами перевірки виявлено пропущених та включено до Реєстру 11 виборців, внесено 171 зміну до персональних даних виборців.

В зв’язку з масовим перейменуванням вулиць та деяких населених пунктів району з відповідальними особами органів реєстрації сільських, селищних, міських рад проводилась робота по уточненню відомостей про виборців, які звернулись до органів реєстрації щодо внесення відповідних змін до паспорта громадянина України в частині реєстрації місця проживання. Відповідно до наданої інформації перевірено відомості про 2777 виборців. За результатами перевірки до Реєстру включено 21 особу, внесено 104 зміни до персональних даних.

Всього в порядку уточнення персональних даних Державного реєстру виборців перевірено відомості про 20696 виборців, внаслідок чого до Реєстру включено 52 особи, внесено 665 змін, знищено 1 запис кратного включення виборця до Реєстру.

В ході уточнення та періодичного поновлення Реєстру виборців підготовлено та направлено до відповідних закладів та установ 215 запитів щодо уточнення відомостей про виборців, до яких включено 2095 осіб.

Відповідно до покладених на відділ завдань у встановлений законодавством термін виготовлені та передані дільничним виборчим комісіям уточнені списки виборців для проведення повторних виборів депутата Жовтневої селищної ради 17 січня 2016 року; іменні запрошення, попередні та уточнені списки виборців для проведення перших виборів голови та депутатів Миколаївської об’єднаної територіальної громади 18 грудня 2016 року.

За результатами опрацювання відомостей, які надійшли до відділу ведення  Реєстру в порядку періодичного поновлення та уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, розгляду звернень виборців, перейменування вулиць та внесення змін до адміністративно-територіального устрою в 2016 році видано 528 наказів керівника відділу ведення Реєстру, з них про внесення запису до Реєстру — 93, про внесення змін до персональних даних виборців — 360, про знищення запису — 75. Відповідно до виданих наказів до Реєстру:

- включено 373 виборця, з них громадян України, яким виповнилося 18 років — 267 осіб; виборців, які були пропущені у Реєстрі — 105; осіб, які набули громадянства України — 1.

- внесено 22777 змін до персональних даних виборців,з них внесено змін: до виборчої адреси виборців — 18692; щодо дати або місця народження — 2679; щодо прізвища, ім’я, по батькові — 358; внесено службових відміток: про смерть громадян — 926; про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися — 108;про визнання судом осіб недієздатними, щодо яких встановлена опіка — 12; про припинення громадянства України — 2.

- знищено 956 записів, з них записів про померлих виборців, строк зберігання яких закінчився — 955; записів по усуненню кратних включень виборців до Реєстру — 1.

Загальна кількість виборців по району станом на 1 січня 2017 року складає 36770.

Всі завдання, заплановані на 2016 рік, виконані в повному обсязі.