Районна газета

ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єкти декларування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону

Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня.

Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік сільського, селищного, міського голови, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, секретаря сільської, селищної, міської ради керівників державних органів влади та їх заступників підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Відповідно до постанови Кабінкту Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 64 Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок. Зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності.

Декларації зберігаються в особових справах суб’єктів декларування у кадрових підрозділах (постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 16 Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента).

Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику у порядку, визначеному цим органом.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей орган місцевого самоврядування, орган державної влади протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Перевірка здійснюється апаратом Державної фіскальної служби України, а також її територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання (податковою адресою) суб’єкта декларування, а саме територіальні органи Державної фіскальної служби України здійснюють перевірку суб’єктів декларування за місцем проживання на підставі отриманих копій їх декларацій (Порядок здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 13.03.2015 № 333, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2015 р. за № 418/26863).

Слід зазначити, що несвоєчасне подання декларації та подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 мінімальних заробітних плат є підставою для притягнення суб’єкта декларування до адміністративної відповідальності (ст. 172-6 КУпАП), а також подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат, або умисне неподання декларації, до кримінальної відповідальності (ст. 366-1 ККУ).