Районна газета

ВСТУПИВ В ДІЮ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

26 квітня 2015 року вступив в дію Закон України «Про запобігання корупції», який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні

Даним Законом регламентовано створення та здійснення діяльності нового центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечить формування та реалізацію державної антикорупційної політики - Національного агентства з питань запобігання корупції.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» НАБРАВ ЧИННОСТІ

25 жовтня 2014 року у газеті Верховної Ради України «Голос України» офіційно оприлюднені антикорупційні закони – «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» набере чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 25 січня 2015 року, Закон України «Про запобігання корупції» набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, тобто 26 жовтня 2014 року він набрав чинності, а в дію введеться 26 квітня 2015 року.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

На даний момент дуже актуальним є питання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами діяльності.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, які зазначені в п.1 ч.4 цього Закону  забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАННЯ ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ У ДЕКЛАРАЦІЇ

З 4 червня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».

Даним Законом статтю 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено частиною третьою, відповідно до якої за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», наступатиме адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста п’ятдесяти (2550 гривень) до трьохсот (5100 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ПЕРЕВІРКОЮ ДОСТОВІРНОСТІ ЗАЗНАЧЕНИХ У ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДОМОСТЕЙ ЗАЙМЕТЬСЯ ПОДАТКОВА

З 1 січня 2015 року набере чинності нова редакція частин дев’ятої і десятої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до яких перевіркою достовірності зазначених у декларації відомостей займатиметься центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.