Районна газета

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

Спільним наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України та Міністерства фінансів України від 25.02.2013 року № 129/324 затверджено  паспорт бюджетної програми на 2013 рік по КПКВК 2801540 „Державна підтримка  галузі тваринництва” по спеціальному фонду державного бюджету.

Державна підтримка галузі тваринництва на 2013 рік передбачена за такими напрямками:

 • спеціальна бюджетна дотація фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби;
 • бюджетна дотація фізичним особам, фізичним особам-членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин молодняка великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок та кнурів);
 • спеціалізована бюджетна дотація за корів м’ясного напрямку продуктивності;
 • часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції  підприємств з виробництва комбікормів для тваринництва та птахівництва;
 • часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелів та корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямку продуктивності;
 • часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння;
 • погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державного казначейства служби.

Порядок отримання зазначеної державної підтримки передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (зі змінами).

Через управління агропромислового розвитку Білопільської райдержадміністрації здійснюється фінансування за такими напрямками програми:

 • виплата фізичним особам часткового відшкодування витрат за придбання вітчизняної установки індивідуального доїння;
 • бюджетна дотація фізичним особам, фізичним особам-членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняка великої рогатої худоби та свиней (крім свиноматок та кнурів);
 • спеціальна бюджетна дотація фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби;

1) Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою у 2012 та 2013 році для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менше як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більше як 5000 грн. за одиницю.

При управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації утворено комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:

 1. довідку видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів;
 2. копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;
 3. виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 4. копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;
 5. копії паспорта особи, ідентифікаційного коду і довідки про відкриття поточного рахунку в банку;
 6. документи, які підтверджують, що установка є дійсно вітчизняного виробництва (сертифікат відповідності).

Щомісяця до 10 числа комісія на підставі таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі, яких підлягають частковому відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування.

2) Дотація за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби  та свиней виплачується фізичним особам, фізичним особам-членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за умови його вирощування ними в їх господарствах не менше як три місяці до моменту продажу на забій.

Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги в таких розмірах:

- 2,50 грн. за молодняк великої рогатої худоби вагою не менше 330 кілограмів;

- 1,50 грн. за свиней (крім свиноматок та кнурів) живою вагою від 100 до 120 кілограмів;

- 1 грн. за свиней (крім свиноматок та кнурів) живою вагою від 120 до 150 кілограмів.

Для отримання дотації за продану на забій худобу фізичні особи, фізичні особи - члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерські господарства подають за місцем знаходження господарства сільським, селищним або міським радам такі документи:

1. фермерські господарства: один примірник приймальної квитанції (форма ПК–1 або ПК–1УКС) виданий суб’єктом господарювання які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин; копія довідки про включення до ЄДРПОУ; копія довідки або договору про відкриття рахунку  в банку; оформлені в установленому порядку для молодняку великої рогатої худоби – копія відомості переміщення тварин та паспортів великої рогатої худоби зі зворотом; для свиней – копія реєстраційного свідоцтва свиней.

2. фізичні особи, фізичні особи - члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів: один примірник приймальної квитанції (форма ПК–2 або ПК–2УКС) виданий суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, оформлені в установленому порядку для молодняку великої рогатої худоби – копію відомості переміщення тварин та паспортів великої рогатої худоби (зі зворотом), для свиней – копію реєстраційного свідоцтва свиней, копії паспорта та ідентифікаційного коду, довідку або договір про відкриття рахунку в банку.

Зазначені документи приймаються щомісяця до 1 числа наступного періоду і до 1 грудня поточного року.

Дотація за молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів

Дотація за молодняк виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів у розмірі:

 • 250 гривень за голову – за молодняк віком від 3 до 6 місяців;
 • 500 гривень за голову – за молодняк віком від 6 до 9 місяців;
 • 750 гривень за голову – молодняк віком від 9 до 12 місяців;
 • 1000 гривень за голову – за молодняк віком від 12 до 15 місяців

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку. Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають сільським, селищним та міським радам копії таких документів:

 • паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;
 • паспорта фізичної особи;
 • ідентифікаційного коду;
 • довідки про відкриття рахунку в банку;

Зазначені документи приймаються щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року.

Станом на 01.10.2013 року по Білопільському району нараховано дотацій за молодняк великої рогатої худоби 624 фізичним особам на 968 голів молодняку ВРХ на загальну суму 484,5 тис. грн., виплачено 202,750 тис. грн.

На відшкодування установки індивідуального доїння у 2013 році до управління агропромислового розвитку подали пакети документів 13 фізичних осіб на суму 52,050 тис. грн., виплачено 1 фізичній особі 4,8 тис. грн.

З початку року за продану на забій худобу нараховано дотації 2 фізичним особам на суму 4,180 тис. грн., виплачено – 1 особі 1,110 тис. грн.