Районна газета

МІНПРИРОДИ ВИНОСИТЬ НА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ТЕРИТОРІЇ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ»

Зміна підходу до управління природоохоронними територіями з «охорони» до «збереження окремих видів флори і фауни та природних оселищ» створить новий інструмент збереження дикої природи в Україні, і на Сумщині зокрема. Атлас-довідник природно-заповідного фонду Сумської області подає більше десяти територій Смарагдової мережі України в межах Сумщини

«Збереження природи в Україні має бути на європейському рівні. Стійкість природи до негативного впливу людини вичерпується, відбуваються зміни, які негативно впливають на рівень життя і здоров’я людей. Настав час удосконалити сьогоднішній підхід до національної системи охорони природи в Україні. Це надважливо для майбутнього – захист природи та збереження всієї екосистеми Європи», – заявив Міністр екології та природних ресурсів Остап СЕМЕРАК під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

За його словами, нині в Україні діє система охорони важливих для природи територій – парки, заповідники, заказники. Водночас світовий досвід показує, що необхідно впроваджувати нові інструменти та правові режими – більш дієві, гнучкі, такі що охороняють види і оселища, але водночас враховують діяльність людини – її господарську діяльність наприклад.

«Дороговказом для нас є Угода про асоціацію і досвід держав ЄС. Проте впроваджуючи ширший європейський досвід ми маємо враховувати і українську ситуацію. Розроблена командою Мінприроди Концепція з наближення національних стандартів охорони природи до вимог Європейського Союзу – такий собі план виконання зобов’язань Угоди, зокрема Пташиної та Оселищної директиви», – сказав Міністр.

За його словами, саме для забезпечення функціонування мережі природоохоронних територій, наближеної до мережі NATURA 2000, яка існує в країнах ЄС, командою Мінприроди розроблено та винесено на обговорення проект Закону України «Про території Смарагдової мережі».

Міністр нагадав, що за допомогою мережі NATURA 2000 держави-члени ЄС виконують вимоги Бернської конвенції – Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. І Україна як сторона Бернської конвенції також виконує взяті зобов’язання щодо Смарагдової мережі, створюючи тим самим єдину європейську мережу природоохоронних територій. Нагадаємо, що у світі до Смарагдової мережі входять 3500 об'єктів, з них 271 об'єкт розташований на території України.

Атлас-довідник природно-заповідного фонду Сумської області подає більше десяти територій Смарагдової мережі України в межах Сумщини. Це UA0000031 – Деснянсько-Старогутський національний природний парк; UA0000042 – Гетьманський національний природний парк; UA0000048 – Середньосеймський; UA0000049 – Шалигінський заказник; UA0000050 – Природний заповідник «Михайлівська цілина»; UA0000051 – Верхньосульський; UA0000052 – Верхньоесманський заказник; UA0000053 – Богданівський заказник; UA0000062 – Смяцько-Знобівський; UA0000147 – Верхнє Подесіння UA0000187 – Шосткинський. А це відповідний статус спеціальних природоохоронних територій та можливість для природи вижити і зберегти вразливі види рослин і тварин.

Розробленим законопроектом передбачено запровадити біогеографічний підхід. А це означає, що для кожного пріоритетного виду та природного оселища розроблятиметься конкретна карта.

Остап Семерак також повідомив, що основні витрати на впровадження презентованого законопроекту підуть на розроблення і впровадження менежмент-планів, в яких, зокрема, буде чітко визначено заходи зі збереження і моніторингу кожного пріоритетного виду та природного оселища.

За його словами, враховуючи, що Смарагдова мережа в Україні на сьогодні охоплює близько 6 млн га, необхідні витрати на наступні десять років становить 18,8 млн євро, або 1,9 млн євро в рік. Ці витрати будуть меншими, оскільки менеджмент-плани можуть бути складовою частиною інших проектних та планових документів, на які держава вже виділяє кошти.

Крім того, під час прес-конференції було презентовано виставку частини Смарагдових територій України «Дика природа європейського значення. Цікавинки для екотуристів», з якою детально можна ознайомитися за посиланням.

За матеріалами Урядового порталу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minprirodi-vinosit-na-gromadske-zakonoproekt-pro-teritoriyi-smaragdovoyi-merezhi