Районна газета

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ

Кому надаються путівки на відпочинок до «Міжнародного дитячого центру «Артек» ( м.Київ, Пуща-Водиця) і «Українського дитячого центру» Молода гвардія» ( м. Одеса)із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством)?

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр» Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів» Управління соціального захисту населення Білопільської райдержадміністрації надає путівки з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством)  наступним категоріям дітей:

- відмінникам навчання;

- лідерам дитячих громадських організацій;

- членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям

обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

- талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських, районних

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1)для відмінників навчання:

копія документа, що посвідчує особу;

копія табеля за останній навчальний рік;

2) для лідерів дитячих громадських організацій:

копія документа, що посвідчує особу;

клопотання керівного органу громадської організації;

3) для членів дитячих творчих колективів і спортивних команд -

переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений

керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну

команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що

підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади,

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3 особисте

або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

4) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних, міських,

районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що

підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади,

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського,

районного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у

поточному або попередньому році.

Також слід звернути увагу, що діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і мають право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості, за відсутності відповідної путівки можуть отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості (50% вартості), яку може запропонувати управління, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

До ДПУ "МДЦ "Артек" і ДП "УДЦ "Молода гвардія" направляються діти віком від 7 до 18 років, про що надається копія свідоцтва про народження дитини.

Звертаємо увагу, що при подачі документів обов’язково пред’являється паспорт одного з батьків та оригінали необхідних документів.

Міністерство соціальної політики України затверджує розподіл путівок до ДПУ "МДЦ "Артек" і ДП "УДЦ "Молода гвардія" у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років в областях до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. По такому принципу путівки розподіляються і на райони. Надання путівок в районі здійснюється районною комісією з розподілу путівок для дітей пільгових категорій.

За рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначених дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів. Про це надається довідка з навчального закладу. При цьому путівкою до одного й того самого дитячого центру дитина забезпечується один раз на два роки. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку та  отримати медичну довідку встановленого зразку.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини та згоду на внесення персональних даних дитини в базу даних ДПУ "МДЦ "Артек" і використання їх за необхідності відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", згоду на проведення в ДПУ "МДЦ "Артек" необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини.

За більш детальною інформацією з даного питання можназвернутись безпосередньо до Управління соціального захисту населення Білопільської райдержадміністрації  або за телефоном 9-25-96.