Районна газета

АНАЛІЗ ПОТРЕБ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ У СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ

Управлінням соціального захисту населення Білопільської районної державної адміністрації проведена робота з визначення потреб населення району у соціальних послугах відповідно до наказу від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»

В районі станом на 01.01.2019 року мешкає 14,3 тис. пенсіонерів; 2,1 тис. осіб з інвалідністю (в т. ч. 183 дітей з інвалідністю), близько 2 тис. осіб, яким виповнилось 80 років і більше.

14621 особа перебуває на обліку в ЄДАРП, серед яких: 1731 ветеранів війни, в тому числі учасників бойових дій АТО/ООС - 439 осіб; 15 осіб з числа членів сімей загиблих учасників АТО; 4124 особи – діти війни; 4984- ветерани праці; 461 особа, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС; 249 багатодітних родин, в яких виховується 858 дітей.

Соціальні послуги мешканцям району надаються установами і організаціями: Білопільським районним територіальним центром соціального обслуговування, КУБРР «Районний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю», Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальними установами Сумської обласної ради «Білопільський дитячий будинок-інтернат» та «Атинський психоневрологічний інтернат».

1. Догляд

Соціальні послуги «догляд вдома»в районі надаються особам похилого віку, особам з інвалідністю та особам з психічними захворюваннями Білопільським районним територіальним центром соціального обслуговування.

Завдяки зусиллям кваліфікованих працівників відділення соціальної допомоги вдома громадяни пенсійного віку, інваліди, непрацездатні громадянам з психічними розладами набувають навички самообслуговування, розвитку розумових здібностей, логічного мислення, мовлення, пам’яті, здатності долати труднощі та оптимістично сприймати життя. В роботі відділення соціальної допомоги вдома використовується індивідуальний підхід до потреб кожного підопічного, розробляються відповідні реабілітаційні заходи. Працівники зацікавлені в покращенні умов проживання та обслуговування своїх підопічних і постійно ведуть роботу над якістю надання соціальних послуг. В роботі територіального центру запроваджено державний стандарт соціальної послуги догляд вдома.

На даний час виявлено 1191 особу, які потребують соціальної послуги «догляд вдома», усі вони охоплені цією послугою.

Соціальну послугу «стаціонарний догляд» надають комунальні установи Сумської обласної ради «Білопільський дитячий будинок-інтернат» та «Атинський психоневрологічний інтернат». Послуги потребують 22 дитини з інвалідністю, вони ж мають статус дітей з психічними захворюваннями, та 178 осіб з інвалідністю (вони ж – особи з психічними захворюваннями). Усі потребуючі повністю охоплені даною соціальною послугою. Загальна кількість отримувачів цієї соціальної послуги у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 1,5% (200 осіб).

2. Паліативний догляд

Соціальної послуги «паліативний/хоспісний догляд» жодна з соціальних служб району не надає. Паліативна допомога як медична послуга надається лікувально-профілактичними установами району, її в районі потребує 90 осіб (в різні періоди). Всього розгорнуто 35 ліжок у хоспісних відділеннях на базі 3-х таких установ району: Улянівської (20) та Миколаївської (10) селищних лікарень, Куянівської (5) сільської лікарні. У 2019 році у Миколаївській селищній лікарні планується збільшити таких ліжко-місць з 10 до 20-25.

3. Влаштування до сімейних форм виховання.

Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надаються послуги з «влаштування до сімейних форм виховання» дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям під опікою/піклуванням, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На даний час виявлено 37 осіб, які потребують зазначеної послуги, в тому числі 23 особи визначено, як потенційних одержувачів даної послуги.

4. Соціальна адаптація

Послуги соціальної адаптації надаються районним територіальним центром соціального обслуговування, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КУСОР «Атинський психоневрологічний інтернат».

З метою забезпечення соціально-побутової і психологічної адаптації, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації  дозвілля та відпочинку підопічних функціонує відділення денного перебування районного територіального центру соціального обслуговування. Категорії, що обслуговуються відділенням – особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з психічними захворюваннями. Організована робота Університету Ш віку з метою підтримки у людей літнього віку відчуття повноти і задоволення від життя, розкриття особистого потенціалу. Територіальним центром проводяться святкові заходи, концерти, відвідування екскурсій, виставок театрів, музеїв.

На даний час виявлено 387 осіб з числа людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують та 387 осіб визначено як потенційні одержувачі послуг соціальної адаптації.

Послуга соціальної адаптації надається 69 особам з інвалідністю (вони ж мають статус осіб з психічними захворюваннями) КУСОР «Атинський психоневрологічний інтернат»

5. Соціальна інтеграція та реінтеграція

Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції раніше надавалась Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей. В даний час не надається в зв’язку з відсутністю спеціально підготовлених фахівців.

6. Соціальна реабілітація.

Послугу соціальної реабілітації надає КУБРР «Районний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю». Установою проводився постійний моніторинг охоплення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю, яким згідно індивідуальної програми реабілітації рекомендований Центр. При виявленні нових дітей, яким рекомендуються реабілітаційні заходи у Центрі, проводилася робота з батьками (опікунами) щодо залучення до реабілітаційного процесу.

  У 2018 році КУБРР «Районний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» надав реабілітаційні послуги 49 дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю. На даний час визначено потенційних отримувачів цієї категорії – 40 осіб, фактично отримують 38 дітей та осіб з інвалідністю (95% ). У 2019 році послугами планується охопити соціальними послугами повністю дітей  та осіб з інвалідністю, яким рекомендовано Центр. Дітям з інвалідністю, які проживають у віддалених від районного центру населених пунктах, районний центр реабілітації не рекомендується.

7. Кризове та екстренне втручання

Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачено надання послуги з кризового та екстреного втручання дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, та особам, які протягом доби пережили травматичну подію, були свідками насилля в сім'ї чи зазнали його. У 2018 році потреби в наданні зазначеної послуги не виникала.На даний час визначено 13 осіб потенційних отримувачів і 13 осіб, якіпотребують надання послуги «кризове та екстрене втручання».

8. Консультування.

Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 60 особам надаються послуги «консультування». На даний час виявлено 222 особи, які потребують та визначено 162 особи, як потенційні одержувачі соціальної послуги «консультування».

9. Соціальний супровід

Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надаються послуги соціального супроводу. Протягом 2018 року зазначені послуги фактично отримало 11 сімей, які перебували у складних життєвих обставинах та 1 особа, яка відбувала покарання у місцях позбавлення волі. На даний час визначено як потенційні одержувачі зазначеної послуги 28 осіб та сімей, як потребуючі одержувачі - 40 осіб та сімей.

10. Представництво інтересів

Послуги «представництво інтересів» надаються районним центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді – особам та сім’ям,  які перебувають у складних життєвих обставинах, особам, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на певний строк, без позбавлення волі, особам, які відбули покарання. Визначено, як потенційних одержувачів послуги – 247 осіб та сімей, потребуючих - 380

11. Соціальна профілактика

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надаються послуги «соціальна профілактика» представникам різних соціальних груп, які перебувають у складних життєвих обставинах, або мають потенційний ризик опинитися у таких обставинах. Визначено, як потенційних отримувачів такої послуги – 671 осіб, потребуючих – 835 осіб.

Починаючи з 2017 року районним територіальним центром соціального обслуговування досягнуто показника 100 відсотків від загальної кількості потребуючих у наданні соціальних послуг по усіх відділеннях центру, у тому числі і по Миколаївській об’єднаній територіальній громаді на умовах співфінансування. По центру має місце надмірне навантаження на соціальних робітників, які надають соціальні послуги (від 6-13 осіб на 1 соціального працівника), відповідно до Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики від 12.07.2016 №753 (село-6, місто-10). У зв’язку з початком процесів децентралізації, утворенням Миколаївської ОТГ, вживались заходи по недопущенню погіршення якості або позбавлення отримання необхідних соціальних послуг відповідно до потреби мешканців громади. З 1 березня поточного року надання соціальних послуг по Миколаївській ОТГ здійснюється  новоствореним в ОТГ Центром надання соціальних послуг.

На території Миколаївської ОТГ проживає 43 дитини з інвалідністю. Реабілітаційні послуги вони отримували переважно в Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. У 2018 році такі послуги отримали 5 дітей. Через значну віддаленість послуги в КУБРР «Районний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» діти, які мешкають на території ОТГ, не отримують.

Але у 2018 році реабілітаційні послуги у КУБРР «Районний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» також отримали 3 дитини (відповідно до індивідуальної програми реабілітації), які проживають на території Миколаївської об’єднаної територіальної громади. Ці діти відвідали Центр за окремими графіками, узгодженими з батьками (опікунами).

Миколаївській ОТГ запропоновано розглянути питання щодо можливості створення місцевого центру соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю. На території ОТГ створена та активно діє громадська організація «Батьки дітей з інвалідністю», для якої селищною радою виділено приміщення.

Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надається спектр соціальних послуг різним категоріям населення, які їх потребують. У зв’язку з обмеженістю можливостей районного бюджету центр не повністю укомплектований кадрами, що не дає можливості  забезпечити у повному обсязі потребу у соціальних послугах. Так, послуги соціального супроводу, консультування, представництва інтересів, надаються не в повному обсязі, поза увагою вимушено залишаються деякі категорії осіб. Надання соціальних послуг потребують і інші категорії осіб, не передбачені нормативними документами, наприклад, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО та члени їх сімей, члені сімей загиблих учасників АТО. Оскільки штатна чисельність Центру не збільшувалась, такі послуги їм надаються, але за рахунок інших категорій осіб, зменшення відсотку охоплення їх послугами. Введення додаткових штатних одиниць до Центру у 2019 році не передбачається в зв’язку з відсутністю фінансування.

У Миколаївській ОТГ з метою охоплення мешканців соціальними послугами з лютого 2018 року у виконавчому апараті селищної ради утворена та укомплектована посада фахівця з соціальної роботи, до обов’язків якого входить облік та робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітними сім’ями, особами з інвалідністю та сім’ями, у яких виховуються діти з інвалідністю, повнолітніми недієздатними особами, іншими соціально вразливими категоріями населення. 

Пріоритети у роботі на 2019 рік:

  1. Надання соціальних послуг  відповідно до стандартів та дієвий моніторинг якості надання соціальних послуг. Використання усіх наявних матеріальних та кадрових ресурсів для  максимального охоплення соціальними послугами усіх потребуючих.
  2. Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають соціальні послуги. Запровадження інноваційних підходів в наданні соціальних послуг.
  3. Посилення профілактики соціального сирітства. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. Посилення дієвості кризового та екстреного втручання.
  4. Інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням по наданню соціальних послуг.