Районна газета

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020  № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі - Постанова), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного  та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів  на конкурсних засадах;

забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм ( проектів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати, організаційне та матеріально- технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;

надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні;

Постановою затверджено новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової  підтримки громадських об»єднань осіб з інвалідністю, а також: 

вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус  всеукраїнських, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183, відповідно  до яких дія затвердженого Порядку буде розповсюджуватись виключно на громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які виділені окремим рядком в бюджетній програмі 2507020;

вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу з визначенням програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 в частині можливості розповсюдження його дії на всі громадські об’єднання осіб з інвалідністю;

встановлюється, що місцеві органи виконавчої влади, починаючи з 2020 року забезпечують проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб  з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією Постановою.