Районна газета

МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ

Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 (із змінами).

Хто така муніципальна няня?

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Хто має право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня»?

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини та уклали письмовий договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

У договорі має бути визначеноназву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Який розмір відшкодування вартості послуги “муніципальна няня»?

Компенсація послуги “муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Які документи необхідні для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня?»

Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” протягом місяця після укладення договору подає до управління соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи у паперовій або електронній формі.

 У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

ü заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

ü заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

ü копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

ü документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

ü свідоцтва про народження дитини;

ü паспорта отримувача послуги;

ü документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача послуги;

ü рішення суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Отримувачі послуги «муніципальна няня», які мають цифровий електронний підпис можуть подати заяву та документи в електронній формі за посиланнямhttps://e-nanny.ioc.gov.ua.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

 Отримувач послуги “муніципальна няня” зобовязаний :

  • щомісяця до 5 числа подавати в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб управлінню соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;
  • протягом одного робочого дня проінформувати про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

В яких випадках виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється?

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняєтьсяу разі:

  • Ø неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня»;
  • Ø коли отримувачем послуги було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років;
  • Ø переїзду отримувача послуги;
  • Ø розірвання договору;
  • Ø припинення діяльності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, яка надає послугу;
  • Ø за заявою отримувача послуги.

 Компенсація послуги “муніципальна няня” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Додаткову інформацію з питання призначення компенсації послуги «муніципальна няня» можна отримати за телефонами:

095-196-05-23 та 066-864-01-55