Районна газета

ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 454 до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 внесений пункт, який доповнює перелік причин, з яких виплата державної соціальної допомоги припиняється

 Зокрема, виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям припиняється у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, з наступних причин:

- подання безробітним заяви про припинення реєстрації (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно);

- встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;

- встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення»;

- припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;

- відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації).

Виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.

Нагадуємо, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

У першому півріччі 2017 року у районі державну соціальну допомогу отримували понад 940 малозабезпечених родин, загальна сума такої державної підтримки склала за півроку 15 млн. грн., що майже на 3,0 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.