Районна газета

ПРО ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ З ЛІКВІДАЦІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК НАДАНИХ УКРАЇНІ

Конвенція ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок є базовим міжнародним договором рівності між жінками та чоловіками шляхом забезпечення рівного доступу та рівних можливостей жінок у політичному та суспільному житті  а також освіті, охороні здоров’я та зайнятості

За результатами розгляду 8 – ї періодичної національної доповіді про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок у березні 2017 році Комітетом надано Україні 90 рекомендацій за 20 розділами.

Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок наданих Україні.