Районна газета

ЗМІНИ В ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Кабінет Міністрів України змінив Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.091992 № 442, такі зміни сталися відповідно до постанови  Уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» від 05.10.2016 № 741

Відповідно до внесених змін, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на п'ять років. 

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при проведенні атестації робочих місць за умовами праці, а також при наданні працівникам пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах здійснює органи Держпраці шляхом проведення перевірок.

Невизначеним на сьогодні є питання щодо надання висновків щодо якості проведеної атестації робочих місць за умовами праці (які раніше видавалися управліннями соціального захисту населення). До введення в дію нормативного акту, яким буде передбачене здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, будь-які висновки, акти, довідки, як Державною службою України з питань праці, так і іншими органами виконавчої влади, не видаються.

Головний спеціаліст УСЗН Білопільської РДА                                  М.Зубахін