Районна газета

ВИРОБНИЧА ТРАВМА. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО КОМПЕНСАЦІЙ ПОСТРАЖДАЛОМУ

Основний закон Держави — Конституція України — статтею 43 гарантує кожному право на працю. Цією ж статтею Конституція визначає, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці

Кодекс законів про працю України статтею 153 визначає,що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

На превеликий жаль, далеко не завжди на підприємствах з небезпечним виробництвом дотримуються зазначених основних вимог щодо безпечних умов праці. В таких ситуаціях найчастіше й трапляються нещасні випадки на виробництві.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у статті 15 визначає, що роботодавець зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із цим Законом. Крім того, роботодавець несе відповідальність за порушення порядку використання коштів Фонду соціального страхування України (далі - Фонд), несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом; подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду; шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цим Законом.

Відповідь на запитання про компенсацію, яку має отримати постраждалий від нещасного випадку на виробництві, слід шукати в постанові правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 27 квітня 2007 р. № 24 та в Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до зазначеного Порядку, у разі настання страхового випадку робочі органи виконавчої дирекції Фонду зобов’язані своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (далі — щомісячна страхова виплата);

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу роботу та роботу з меншою заробітною платою;

5) страхову виплату потерпілому під час його професійної реабілітації;

6) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

7) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

Кошти для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого, доплати до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я, при тимчасовому переведенні його на легшу роботу, а також на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку.

Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, страхового стажу, розміру місячного заробітку та ступеню тяжкості заподіяної шкоди працівникові та інших індивідуальних обставин.

Компенсацію потерпілому виплачує підприємство за рахунок коштів Фонду, для чого подає до робочого органу наступні документи:

— заяву-розрахунок від підприємства, в якій зазначається, зокрема, і сума витрат підприємства, починаючи з дня втрати працездатності працівником;

— копію листка непрацездатності (завірену підприємством або працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу);

— акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1;

— акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5;

— довідку про середню заробітну плату (дохід) згідно з додатком 2 до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266;

— витяг з табеля обліку робочого часу потерпілого, завірений підприємством.

Звертаємо увагу на те, що підприємство зобов’язане повідомити (надати інформацію) робочому органу виконавчої дирекції Фонду, про нещасний випадок на виробництві протягом години з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії. У випадку порушення цього, підприємство може бути притягнуто до адміністративної відповідальності згідно із статтею 41 (Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Страховий експерт з охорони праці                                                        С. Пищола