Районна газета

РІВНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК В УСІХ СФЕРАХ ЖИТТЯ

Сьогодні в Україні багато прав жінок вже закріплені на законодавчому рівні, проте можливості жінок для повноцінної самореалізації в суспільстві все ще залишають бажати кращого

Особливо це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей просування сходами професійного чи фінансового успіху. Свідченням глибокої ґендерної нерівності в країні є відсутність рівноваги між жінками і чоловіками і у політичній сфері.

Незважаючи на законодавчі заходи, що мають забезпечувати доступ до продуктивної праці, саме жінки стають жертвою скорочення штатів, дискримінації під час прийому на роботу, нерівності в оплаті праці, нестабільності умов роботи, а також незаконних звільнень під час декретних відпусток.

У працевлаштуванні, зазвичай, роботодавці відмовляють матерям із малолітніми дітьми, вважаючи, що не жінки є основними годувальниками родин. Жінок усе частіше витісняють у низькооплачувані сфери послуг та державний сектор. Нерідко вони шукають роботу в нерегульованому тіньовому секторі. Багато наших берегинь їдуть за кордон у пошуках кращих економічних можливостей.

Проблеми доступу жінок до працевлаштування, на жаль, існують. Кожна друга представниця кращої половини працевлаштовується робітником, кожна третя – службовцем, решта обіймає робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Сьогодні роль жінки у світі постійно зростає. Вона виходить на перші рубежі у суспільному житті та відіграє важливу роль у трудових відносинах. Як мінімум, йде до рівноправності. І жінка, і чоловік починають розділяти відповідальність за матеріальне благополуччя своєї родини. І справа не лише у фінансових проблемах. Жінки хочуть робити кар'єру і не упустити свій зоряний час. На жаль, на сьогодні у суспільстві ще спрацьовує стереотип, що чоловік може виконати будь-яку роботу краще, ніж жінка, хоч «слабка» стать вже неодноразово доводила, що це не так. Є ще багато роботи у напрямку впровадження гендерної політики у всі сфери життєдіяльності нашого суспільства, але початок вже покладено. Можливо не сьогодні, але в недалекому майбутньому українські жінки будуть мати не гірші можливості ніж чоловіки. В разі подолання гендерної нерівності на ринку праці, сам ринок праці стане більш ефективним, оскільки на ньому з’явиться конкурентне середовище. Коли це буде – залежить від нас!