Районна газета

АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Насилля в родині руйнує фундамент безпеки самої сім'ї, а також і суспільства. Воно набуває багатьох форм та занадто часто суспільство заплющує на нього очі. Водночас саме проблема насильства в сім'ї тісно пов'язана із такими явищами, як бездоглядність і безпритульність дітей, зростання кількості розлучень, формування насильницького менталітету нації, жебракування, втрати загальнолюдських цінностей любові і взаєморозуміння, рівня злочинності

Щоб зупинити насильство у сім’ї необхідна консолідація зусиль урядів, парламентів, місцевих структур та громадськості.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

РІВНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК В УСІХ СФЕРАХ ЖИТТЯ

Сьогодні в Україні багато прав жінок вже закріплені на законодавчому рівні, проте можливості жінок для повноцінної самореалізації в суспільстві все ще залишають бажати кращого

Особливо це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей просування сходами професійного чи фінансового успіху. Свідченням глибокої ґендерної нерівності в країні є відсутність рівноваги між жінками і чоловіками і у політичній сфері.

НОВІ ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

13.09.2017 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою передбачено:

- підвищення розміру щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг для осіб з інвалідністю І групи і дітей з інвалідністю (130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;) та ІІ груп (115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;) із числа внутрішньо переміщених;

18 ЖОВТНЯ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

18 жовтня 2007 року з ініціативи Європейського Парламенту був започаткований Європейський день боротьби з торгівлею людьми як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, небайдужості громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні

Боротьба з торгівлею людьми визначена одним з пріоритетних напрямків роботи Уряду України у сфері захисту прав людини.

ВИРОБНИЧА ТРАВМА. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО КОМПЕНСАЦІЙ ПОСТРАЖДАЛОМУ

Основний закон Держави — Конституція України — статтею 43 гарантує кожному право на працю. Цією ж статтею Конституція визначає, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці

Кодекс законів про працю України статтею 153 визначає,що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. 

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ!

Ще раз нагадуємо, що відповідно до пункту 20 Положення про порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надання раніше призначеної субсидії припиняється за поданням підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, якщо не сплачується вартість фактично спожитої послуги з урахуванням призначеної субсидії (без попередження) з місяця, в якому надійшло таке подання

Подальше отримання субсидії можливе при зверненні до Управління соціального захисту населення з заявою, декларацією та довідкою про відсутність заборгованості.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Державне управління в Україні характеризується відсутністю гендерної рівності, 76 % працівників це жінки і тільки 24 % - чоловіки

Сьогодні в Україні очевидними є фактори забезпечення переваг, які мають чоловіки під час входження у владні структури. Чоловік вважається стабільнішим працівником, ніж жінка, яка вважається «невигідною» для організації: адже вона більше часу приділяє сім’ї, бере декретну відпустку тощо. 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ ПРО АТЕСТАЦІЮ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, то до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця – на підтвердження цього права

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника та основним документом, що підтверджує стаж роботи.

ЗМІНИ В ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Кабінет Міністрів України змінив Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.091992 № 442, такі зміни сталися відповідно до постанови  Уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» від 05.10.2016 № 741

Відповідно до внесених змін, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на п'ять років.  

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ: ХТО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КОМІСІЇ?

Держпраці у листі від 07.02.2017 р. №1290/4.3/4.6-ДП-17 зазначила, що здійснення організаційного, методичного керівництва і контролю за проведенням роботи на всіх етапах, складання переліку робочих місць, що підлягають атестації, визначення обсягів досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, організація цих досліджень покладається на атестаційну комісію

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, УГОДИ

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, чи уповноваженими ними представниками

Стаття 15 Закону України "Про колективні договори і угоди" дозволяє саме сторонам, а не будь-яким іншим органам і суб'єктам колективного договору контролювати його виконання. Профспілковий комітет здійснює громадський контроль за виконанням умов колективного договору. Представники сторін можуть утворити комісію, якій доручено перевіряти виконання колективного договору. Результати перевірки можуть обговорюватися на зборах (конференціях) трудового колективу, що дасть змогу вживати заходів стосовно усунення виявлених порушень.

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

Колективний договiр — один з локальних нормативних актів, який регулює суспiльні вiдносини, що виникають у процесi застосування працi найманих працiвникiв. Він також є результатом узгодження iнтересiв працiвникiв, власникiв та упов­новажених ними органiв

Порядок укладання колективних договорів (угод) визначається Законом України «Про колективні договори i угоди» вiд 01.07.93 та КЗпП.

СТРОК ЧИННОСТІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому

Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.