Районна газета

ЯК В УКРАЇНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ НЕДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ?

У передбачених законом випадках фізична особа може бути визнана судом недієздатною, тобто такою особою, яка не може самостійно, власними діями реалізовувати свої права та виконувати свої обов’язки

Підставами для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи визнаються:

а) наявність у особи психічного розладу, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

б) зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, якщо фізична особа цими діями ставить себе чи свою сім'ю, інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (ст.36 ЦК України).

Недієздатній особі має бути призначений опікун, який буде своїми діями реалізовувати права та захищати законні інтереси недієздатної особи. Опікун є законним представником недієздатної особи.

Заява про визнання особи недієздатною подається до суду за місцем її проживання, або за місцем знаходження психіатричного закладу, якщо особа перебуває на лікуванні.

Таку заяву мають право подавати:

  • близькі родичі
  • члени сім’ї;
  • орган опіки та піклування;
  • психіатричний заклад.

Згідно зі статтею 39 Цивільного Кодексу, фізична особа може бути визнана недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

А тому в позовній заяві про визнання особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Наприклад доказами такого психічного стану можуть бути довідка про стан здоров’я чи виписка з історії хвороби, в разі наявності таких документів.

Для встановлення психічного стану фізичної особи суд призначає судово-психіатричну експертизу.

Розгляд справ про визнання фізичної особи недієздатною проводиться судом у складі одного судді та двох присяжних. А також за участі: заявника, представника органу опіки та піклування, особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною. 

Суд вирішує питання про виклик особи щодо якої слухається справа з урахуванням стану її здоров’я.

Суд також може призначити експертизу, щоб визначити фактичну можливість особи взяти участь в судовому засіданні та надати особисто свої пояснення по справі.

Крім того, суд може прийняти ухвалу про участь особи на засіданні в режимі відеоконференції з психіатричного закладу в якому вона перебуває.

Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішення суду. Строк дії такого рішення визначається судом, але не може перевищувати 2 роки.

За заявою опікуна, членів сім’ї, органу опіки та піклування або самої особи визнаної недієздатною суд може скасувати рішення щодо недієздатності в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану. Такий стан обов’язково повинен бути підтверджений висновком судово-психіатричної експертизи.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особа, щодо якої суд розглядає справу про визнання її недієздатною, має право отримати безоплатну правову допомогу в місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом розгляду справи в суді.

Така особа може отримати наступні види правових послуг:

  • складання процесуальних документів;
  • здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до Білопільського бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: 41800, м. Білопілля, вул. Соборна, 53. тел. (05443) 9-10-87

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103 Цілодобово, у межах України – безкоштовно

Головний спеціаліст відділу

"Білопільське бюро правової допомоги"                                                                                               А. М. Ольховик