Районна газета

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС РАЙОНУ В 2014 РОЦІ

Аграрний сектор є основною стратегічною галуззю економіки району, що забезпечує продовольчу безпеку регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Протягом останніх років аграрна галузь району демонструє стабільний розвиток. За підсумками 2014 року виробництво валової продукції сільського господарства очікувано перевищить показник минулого року на 2 % і складе по всіх категоріях господарств не менше 870 млн. грн.

З метою збереження позитивних тенденцій розвитку галузі за 2014 рік на реалізацію виробничих проектів вкладено 85,5 млн. грн. капітальних інвестицій, з них – 10,2 млн. грн. – на розширення елеваторних потужностей хлібоприймальних підприємств, 44,2 млн. грн. - на модернізацію машинно - тракторного парку сільгосптоваровиробників.

Продовжується робота щодо залучення агроформувань району до участі в розвитку сільських територій шляхом укладання угод про соціально-економічне співробітництво. Всього за 2014 рік підприємствами агропромислового комплексу та фермерськими господарствами району вкладено в розвиток сільських територій району 1,8 млн. грн.

Серед основних проблемних питань розвитку галузі слід відзначити:

скорочення державної підтримки аграрної галузі;

високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;

невирішеність на державному рівні окремих земельних питань;

Для забезпечення у 2015 році стабільного розвитку агропромислового комплексу району, гарантування продовольчої безпеки регіону та формування експортного потенціалу галузі визначено наступні завдання:

розбудова інфраструктури аграрного ринку;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій;

проведення виставково-ярмаркових заходів з метою висвітлення потенціалу галузі.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, а також сприятиме зростанню доходів сільського населення та створенню додаткових робочих місць.