Районна газета

Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво

Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво

 

 

Відносини Україна - ЄС

Регіональне співробітництво між Україною та ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Роз’яснення переваг поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС

 Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС

Східне партнерство

Економічне співробітництво

посібник - Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, Чому і Як?

association4u.com.ua   www.3dcftas.eu

Діючі угоди між Сумською областю та регіонами 
інших країн


Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2017 році

За 2017 рік зовнішньоторговельний оборот товарами склав 1223,9 млн. доларів США, що на 25% більше порівняно з минулим роком.

Експорт товарів збільшився на 24,1% та склав 672,7 млн. доларів США, імпорт зріс на 26,2% та становить 551,2 млн. доларів США.

Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і становить 121,5 млн. доларів США (2016 рік – 105,3 млн. доларів США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту по товарах – 1,22 (2016 рік – 1,24).

Зовнішньоторговельні операції область здійснювала з партнерами зі 123 країн світу (2016 рік – з 102 країн).

Питома вага країн СНД в експорті товарів залишається досить значною і в 2017 році склала 39%, експорт зріс на 10,9%. До країн ЄС експортовано 30,7%, експорт зріс на 29,7%.

У загальному обсязі експорту товарів найбільші поставки здійснювались до Російської Федерації – 27,4% від загального обсягу експорту (експорт зріс на 12,7%), Німеччини – 4,8% (+8,9%), Білорусі – 4,4% (+28%), Туреччини – 5,6% (+25,8%), Румунії – 3,3% (-1%), Казахстану – 3,4% (+26,9%), Італії – 3,3% (+39,9%), Єгипту – 3,1% (+11,8%).

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 185,4 млн. доларів США (27,6% до загального обсягу експорту) (на 107,8% більше 2016 року), готові харчові продукти – 112,7 млн. доларів США (16,8%) (+15,4%), механічне обладнання, машини та механізми – 108,8 млн. доларів США (16,2%) (-9,3%), недорогоцінні метали та вироби з них – 74,2 млн. доларів США (11%) (+21%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 53,3 млн. доларів США (7,9%) (-13,1%), взуття, головні убори, парасольки – 22,3 млн. доларів США (3,3%) (+3,5%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 28,1 млн. доларів США (4,2%) (+22,4%), деревина і вироби з деревини – 28,6 млн. доларів США (4,3%) (-8,8%).

Імпорт товарів з країн СНД становив 27,4% від загального обсягу імпорту товарів, імпорт зріс на 67,5%, з країн ЄС – 43,8%, імпорт зріс на 28,4%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації – 21,4% (імпорт зріс на 108,3%), Німеччини – 17,7% (+28,2%), Італії – 8,1% (+25,7%), Польщі – 7,1% (+24,5%), Китаю – 7% (-10%), Гани – 5,7% (-14%), США – 5,7% (+5,4%), Білорусі – 2,6% (-15,2%), Казахстану – 2,3% (-16,1%).

Основу товарної структури імпорту зовнішньої торгівлі області складали готові харчові продукти – 99,3 млн. доларів США (18% до загального обсягу імпорту) (+7,1% до 2016 року), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 119 млн. доларів США (21,6%) (+108,1%), недорогоцінні метали та вироби з них – 66,1 млн. доларів США (12%) (+18,9%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 43,6 млн. доларів США (7,9%) (+20,4%), механічне обладнання, машини та механізми – 94,2 млн. доларів США (17,1%) (+33,6%), транспортні засоби та шляхове обладнання – 29,8 млн. доларів США (5,4%) (+6,4%).

З метою розвитку міжрегіонального співробітництва у 2017 році проведено 22 заходи міжнародного характеру як в економічній так і гуманітарній сферах, у яких взяли участь представники 17 країн світу (Китай, Німеччина, Індія, Польща, Швейцарія, Іспанія, Канада, Македонія, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Литва, Італія, США, Білорусь, Сінгапур, Японія).

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2016 році

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2015 році


Міжнародне співробітництво Сумської області у 2016 році 

Міжнародне співробітництво Сумської області у 2015 році 


Правовий режим щодо продукції в ЄС в «Блакитній настанові ЄС»

Українські виробники тепер можуть ознайомитися із «Блакитною настановою ЄС» українською мовою, щоб краще зрозуміти законодавство ЄС щодо продукції та його застосування в різних секторах єдиного ринку ЄС.
Ця публікація Європейської комісії допоможе зрозуміти правовий режим щодо продукції в ЄС. «Блакитна настанова ЄС» широко використовується на практиці серед господарюючих суб’єктів, у тому числі виробників, імпортерів та дистриб’юторів, які діють в ЄС або постачають свою продукцію на європейський ринок. Також, «Блакитна настанова» – це детальне керівництво для органів влади держав та органів із оцінки відповідності.
«Блакитна настанова ЄС» призначена для сторін, які повинні бути обізнані у вільному обігу продукції (наприклад, органи з акредитації та стандартизації, торгівельні асоціацій та асоціації захисту прав споживачів, виробники, імпортери, дистриб’ютори, органи оцінки відповідності та профспілки). Цей документ застосовується в державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, а також частково в Туреччині.


 Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2017 році

Сумська область є активним зовнішньоекономічним партнером та веде торгівлю з усіма країнами Європейського Союзу.

За 2017 рік зовнішньоторговельний оборот області товарами з країнами Європейського Союзу склав 448 млн. доларів США та збільшився на 29% у порівнянні з 2016 роком (347,3 млн. доларів США). Експорт становив 206,6 млн. доларів США, що на 29,7% більше показника 2016 року (159,3 млн. доларів США), імпортні надходження склали 241,4 млн. доларів США, що на 28,4% більше показника аналогічного періоду (188 млн. доларів США).

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне і становить -34,8 млн. доларів США (2016 рік – -28,7 млн. доларів США).

Найбільші обсяги експорту були спрямовані до Німеччини – 4,8%, Нідерландів – 3,4%, Румунії – 3,3%, Італії – 3,3%, Іспанії – 3%, Польщі – 1,7% до загального обсягу експорту Сумської області.

Питома вага країн ЄС в експорті регіону становить 30,7% (2016 рік – 29,4%).

В експорті товарів найбільше відвантажень було продуктів рослинного походження – 72,2 млн. доларів США, що склали 34,9% до загального обсягу експорту до країн ЄС та збільшилися в 2,4 раза; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 39,1 млн. доларів США (18,9%), проте зменшилися на 19,8% проти 2016 року; недорогоцінних металів та виробів з них – 20,7 млн. доларів США (10%) та зросли на 11,9%; взуття, головних уборів, парасольок – 15 млн. доларів США (7,3%), збільшилися на 3,2%; механічного обладнання, машин та механізмів – 14,1 млн. доларів США (6,8%), зменшилися на 23,2%.

Імпорт з країн ЄС становить 43,8% від загального обсягу імпорту товарів області (2016 рік – 43%).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались
з Німеччини – 17,7%, Італії – 8,1%, Польщі – 7,1%, Словаччини – 1,8% до загального імпорту товарів до Сумської області.

В імпорті переважають надходження готових харчових продуктів – 
56,6 млн. доларів США, що склали 23,5% до загального обсягу імпорту з країн ЄС та на 11,4% більше, ніж у 2016 року; механічного обладнання, машин та механізмів – 59,2 млн. доларів США (24,5%) і зросли на 40,2%; недорогоцінних металів та виробів з них – 34,2 млн. доларів США (14,1%), зросли на 35,5%; полімерних матеріалів – 28,9 млн. доларів США (12%), збільшилися на 20,7%; продуктів рослинного походження – 11,4 млн. доларів США (4,7%), зросли на 18,7%.

Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2016 році

Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2015 році


Інформація про стан виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 09.10.2014 № 445-ОД«Про затвердження плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки на території Сумської області»

2017 2016 2015 2014
Виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р 
2017 2016 2015 2014