Районна газета

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі Закон) від 14.10.2014 р. №1701-VII, що набрав чинності 25.11.2014 р., всіх юридичних осіб (крім державних та комунальних підприємств) зобов’язано визначати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Вищезазначений обов’язок поширюється на новостворених юридичних осіб та на діючих юридичних осіб, які були зареєстровані до набуття чинності вказаним Законом.

Так, при створенні юридичної особи до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма 1) засновником або уповноваженою ним особою включається інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних  власників (контролерів)) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів)) її засновника, якщо засновник – юридична  особа, та інформація про структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб. Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

Діючі юридичні особи, які були зареєстровані до 25.11.2014 р., зобов’язані до 25.05.2015 р.  надати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вищезазначену інформацію, шляхом подання відповідної реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ( Форма 4).

У разі неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи настає адміністративна відповідальність, передбачена ст. 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.